Heba installerar bergvärme och solceller i fastighet på Lidingö

Report this content

Heba Fastighets AB har fattat beslut om att installera bergvärme kombinerat med solceller i fastighet på Bodalsvägen, Lidingö. Bytet av miljösystem innebär att fjärrvärmen byts ut till egenproducerad energi.  

- Heba arbetar kontinuerligt för att minimera vår miljöpåverkan. Det ligger helt i linje med vår strategi för hållbarhet. Genom att hämta värme från berget och återanvända värmen i frånluften samt producera el via solceller, minskar behovet av köpt energi, säger Patrik Emanuelsson vd på Heba.  

Den aktuella hybridlösningen, som kompletterar bergvärme med solceller, kommer stå för uppvärmning av byggnaden och tappvarmvatten. Energibesparingen i fastigheten på Lidingö förväntas bli 75 % sett till kWh. 

Beslut om att införa motsvarande hybridlösningar i fler fastigheter väntas framöver.   

För mer information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB: 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se

Om Heba

Heba:s affärsidé är att erbjuda människor i Stockholmsområdet ett hållbart, attraktivt och tryggt boende. Det gör vi genom att vara en långsiktig fastighetsägare med engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. Heba Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 66 i Stockholmsområdet. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterat på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på www.hebafast.se

Taggar: