HEBA lanserar ett certifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 Mkr

HEBA har för avsikt att under hösten lansera ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 Mkr.

- Certifikatprogrammet är ett bra komplement till HEBA:s finansieringskällor och en naturlig del av den fortsatta tillväxten genom förvärv och nyproduktion, säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

HEBA Fastighets AB (publ)  Stockholm den 9 augusti 2018

Patrik Emanuelsson
Vd HEBA Fastighets AB

För ytterligare information vänligen kontakta Patrik Emanuelsson, vd, telefon 08-5225 47 50.

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterat på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Ytterligare information om bolaget finns på www.hebast.se.

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2018 kl. 14.05 CET

 

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar