HEBA mäter och sparar energi

 

HEBA installerar trådlösa temperaturgivare för individuell mätning av temperaturen i bolagets samtliga 3000 lägenheter. I samband med stambyten installerar HEBA även mätare för individuell mätning av kall- och varmvatten. Detta är ett led i HEBAs miljöarbete där minskad energi- och vattenanvändning står i fokus.

-          Det är viktigt att satsa på effektiva energilösningar i det befintliga fastighetsbeståndet och inte bara vid nyproduktion. Med individuell mätning av innetemperaturen i varje lägenhet kan vi enklare och snabbare styra värmen och vi får en jämnare temperaturfördelning i respektive fastighet. Det ger oss ett bättre inomhusklimat, nöjdare hyresgäster och lägre energikostnader.

HEBA har tecknat ett ramavtal med EcoGuard som omfattar installation av mätning av inomhustemperatur i varje enskild lägenhet samt individuell mätning av kall- och varmvatten. HEBAs hyresgäster kommer framgent kunna följa sin egen kall- och varmvattenförbrukning genom inloggning på HEBAs hemsida. De första installationerna genomförs under 2012 vilket omfattar installation av temperaturmätning i 380 lägenheter i Huddinge och 200 lägenheter i Gullmarsplan där även kall- och varmvattenmätning installeras.

HEBA Fastighets AB (publ)                                Stockholm den 16 april 2012, kl 09:10

Lennart Karlsson

VD

För ytterligare information vänligen kontakta

Lennart Karlsson telefon 08-442 44 40

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande,
engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.
Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

 

 

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar