Heba säljer fastighet för cirka 100 mkr till Fastighets AB Senator

Report this content

Heba Fastighets AB (publ) har idag tecknat avtal om överlåtelse av Mosaiken 4 i Enskede. Köpare är Fastighets AB Senator. Affären genomförs som en bolagsaffär med planerat tillträde 19 november 2021.

Fastigheten säljs via en aktiebolagstransaktion. Köpeskillingen för aktierna är baserad på ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 100 mkr.
Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet överstiger den externa värderingen per årsskiftet 2020/2021 med 13,2 procent.

Heba har en växande projektportfölj för nyproduktion och ett omfattande ROT-program.

- Genom försäljningen får Heba möjlighet att ytterligare öka nyproduktionen av bostäder och äldreboenden och samtidigt förbättra bolagets intjäningsförmåga, säger Patrik Emanuelsson vd Heba Fastighets AB.

Fastigheten är med äganderätt och omfattar 42 lägenheter om totalt 2 014 kvm, samt tre lokaler om totalt 283 kvm.

- Vi är glada över att få förvärva fastigheten Mosaiken 4 av Heba som har ägt Mosaiken i hela 40 år nu när de säljer till oss, säger Jan Fredegård vd Fastighets AB Senator.

Wistrand Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare åt köparen. Lindahl har varit juridisk rådgivare till säljaren.

Informationen lämnades genom Hebas angivna kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 oktober 2021 kl 15.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se

Jan Fredegård, Fastighets AB Senator, 08-660 58 10, jan@fredegard.com 

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Om Senator

Fastighets AB Senator är ett familjeägt fastighetsbolag med affärsidén att ge kunderna bästa möjliga service och kvalitet. Hem att trivas i och affärslokaler att utvecklas i. Som en långsiktig fastighetsägare värnar bolaget om sina hyresgäster. Fastighets AB Senators huvudinriktning är att äga och förvalta bostadsfastigheter med visst kommersiellt inslag. Fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad samt närförort. Läs mer på: senator.se

Taggar: