HEBA säljer två fastigheter i Farsta för 290 Mkr

HEBA har idag tecknat avtal om överlåtelse av Idö 1 och Svärdsö 1 i Farsta, båda upplåtna med tomträtt. Affärerna genomförs som bolagsaffärer med tillträden planerade till oktober 2019.

Köpare av Idö 1 och Svärdsö 1 är Fastighets AB Senator

Byggnaderna på fastigheterna omfattar 155 lägenheter om totalt 9 706 m² och 649 m² lokaler. Köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 290 Mkr och uppgår (preliminärt) till ca 219 Mkr. På tillträdesdagen kommer HEBA, utöver köpeskillingen, att erhålla en återbetalning av lämnade lån från det fastighetsägande bolaget om 57,6 Mkr.

Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet överstiger den externa värderingen per årsskiftet 2018/19 med ca 4,8 procent. Reserverad skatteskuld kommer att återföras och innebär en skatteintäkt om ca 45 Mkr.

HEBA har ett omfattande ROT- och nybyggnadsprogram som medför stora investeringar.

- Genom försäljningarna får vi möjligheter till att ytterligare öka vår nyproduktion av bostäder och äldreboenden och samtidigt förbättra bolagets intjäningsförmåga, säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

HEBA Fastighets AB (publ)                                                                 Stockholm den 26 juni, 2019

Patrik Emanuelsson, vd
 

För ytterligare information vänligen kontakta
Patrik Emanuelsson på telefon 08-442 44 40

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterat på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Ytterligare information om bolaget finns på www.hebast.se.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar