HEBA upprättar ett certifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 Mkr

HEBA upprättar ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2000 Mkr. En investerarpresentation kommer att hållas den 1 oktober 2018 och den första emissionen beräknas ske kort därefter. Löptiden för certifikaten kommer att uppgå till högst 364 dagar.

De refinansieringsrisker som uppstår genom utgivning av certifikat kommer att hanteras med säkerställda kreditlöften avtalade med bank.

Arrangör för certifikatprogrammet är Handelsbanken som även fungerar som missionsinstitut tillsammans med SEB.

HEBA Fastighets AB (publ)    Stockholm den 19 september 2018

Patrik Emanuelsson Vd

För ytterligare information vänligen kontakta Patrik Emanuelsson, vd, telefon 08-5225 47 50.

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018 kl. 15.00 CET.

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterat på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Ytterligare information om bolaget finns på www.hebast.se.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar