Hebas årsredovisning 2020 tillgänglig på hebafast.se

Report this content

Heba Fastighets AB:s årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2020 är nu publicerad på www.hebafast.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från mitten av april.

En tryckt årsredovisning kan beställas genom att skicka e-post till info@hebafast.se, ringa på telefon 08-442 44 40, eller skriva till Heba Fastighets AB Box 17006, 104 62 Stockholm.

Denna information är sådan som Heba Fastighets AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 26 mars 2021 kl. 11.00 CET.

För mer information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB: 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Taggar: