• news.cision.com/
  • HEBA/
  • Samråd inlett i nästa etapp av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt

Samråd inlett i nästa etapp av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt

Report this content

Heba och Åke Sundvall är med och bygger cirka 750 bostäder i den kommande etappen i ett av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt i Stora Sköndal. Etappens omfattning är till ytan lika stort som Reimersholme och kommer bland annat rymma 1600 bostäder, butikslokaler, grundskola, förskolor och parker. Stockholms nästa stadsdel Stora Sköndal fortsätter att växa.

Stora Sköndal vid Drevvikens strand är ett av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt. När hela stadsdelen står klar kommer mer än 10 000 människor att bo och arbeta i Stora Sköndal. Etapp 2a är en av de största och ligger ute på samråd nu. Heba/Åke Sundvall, Wallenstam, K2A, Malmegårds Fastigheter och NREP, SISAB är byggaktörerna som ska bygga i etapp 2a.

- Framtidens Stora Sköndal är inget vanligt stadsutvecklingsprojekt. Vi tar över stafettpinnen från Norra Djurgårdsstaden och tar hållbarheten till en ny nivå. Vi kommer att bygga en av Sveriges första stadsdelar som tar ett helhetsgrepp när det gäller hållbar utveckling med extra fokus på social och miljömässig sådan, säger Tomas Krywult, vd på Stora Sköndal Framtidsutveckling AB.

Etappen omfattar stor variation på bostäder och kommer omfatta hyres- och bostadsrätter med olika storlek och uttryck, student- och trygghetsbostäder, gruppbostäder LSS och seniorboende. Här planeras också för en grundskola, två förskolor, parker, promenadstråk och ett vattentorg som hanterar områdets dagvatten. I etappen planeras också för bil- och cykelpooler, kollektivboende och en fullstor idrottshall. Grundskolan som byggs i etappen kommer att sträcka sig ända till årskurs nio, vilket inte finns idag.

- Det är både spännande och roligt att vara med och utveckla den nya stadsdelen Stora Sköndal. Det är ett stadsutvecklingsprojekt som rimmar väl med Hebas syn på hållbarhet som en helhet och vår linje att skapa hållbara bostäder för människor i livets alla skeden, säger Fredrik Hagel projektchef på Heba.

- Att vara med och bygga Stockholms nästa stadsdel med så vacker omkringliggande miljö och stiftelsens ambitiösa och målmedvetna arbete kring visionen för området är för oss väldigt roligt och går hand i hand med vår vision om att bygga omtycka områden där människor vill bo och utvecklas, säger Ulrika Lindencrona projektchef på Åke Sundvall.

Från den 22 september till 21 oktober finns möjlighet att besöka Mötesplatsen i Stora Sköndal för att ta del av alla samrådshandlingar, en modell av etapp 2a, presentation av de olika byggaktörerna och utställningen ”Att bygga en stadsdel”. Adressen för Mötesplatsen är Efraim Dahlins väg 6A och utställningen kommer vara öppen onsdagar kl 10-17 och torsdagar kl 13-17.

Läs mer på:

https://www.hebafast.se/projekt/stora-skondal

För mer information kontakta:

Lena Hjälmrud, kommunikationschef Stora Sköndals Framtidsutveckling: 076-002 19 60, lena.hjalmrud@storaskondal.se

Fredrik Hagel, projektchef Heba Fastighets AB: 070-001 77 30, fredrik.hagel@hebafast.se,

Ulrika Lindencrona, projektchef Åke Sundvall Byggnads AB: 08-505 580 36, ulrika.lindencrona@akesundvall.se

Om Stora Sköndal  

Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Stiftelsen jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. De flesta av verksamheterna ligger på området Stora Sköndal i södra Stockholm.

Om Heba Fastighets AB

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Om Åke Sundvall

Åke Sundvall är ett familjeföretag i tredje generation som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter i Stockholm och Uppsala samt i Skåne genom dotterbolag. Sedan 1942 har vi varit med och satt prägel på stadsbilden i de områden vi verkar. Vi lägger stor vikt på att utgå från varje plats unika förutsättningar för att tillföra staden hus med kvalitéer som sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. Åke Sundvall förvaltar cirka 500 bostäder och har cirka 4 000 bostäder i projektportföljen som ska byggas i de områden vi verkar. Läs mer om oss på  akesundvall.se