Delårsrapport januari-mars 2019

 • Periodens hyresintäkter ökade till 953 mkr (628) 
 • Reella uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,9%
 • Periodens driftnetto ökade till 489 mkr (269)
 • Finansnettot uppgick till -209 mkr (-105)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 143 mkr (164)
 • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 1 738 mkr (661)
 • Värdeförändring derivat uppgick till -313 mkr (18)
 • Periodens resultat ökade till 1 185 mkr (763)
 • Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 3 732 mkr (728 )
 • Likvida medel ökade till 3 214 mkr (646)
 • Outnyttjade krediter uppgick till 7 336 mkr (300)
 • Resultat per stamaktie uppgick till 733 kr (517) 

Heimstaden Bostad fortsätter i övrigt sin tillväxtresa. Under Q1 har förvärv avtalats och/eller tillträtts i både Danmark och Sverige. Förvärv avser både befintliga och nyproducerade fastigheter. Heimstaden Bostad har även ingått JV-avtal med Magnolia avseende bostadsutveckling i både Järfälla och Bro utanför Stockholm”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

”Att Heimstaden Bostad har kunnat kombinera tillväxt med högre kundnöjdhet och en allt bättre överskottsgrad är ett gott betyg och det finns många att tacka för detta, nämligen våra drygt 400 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge”, fortsätter Patrik Hall. 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                     +46 705 85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Ingvor Sundbom, CFO       +46 707 88 66 50     ingvor.sundbom@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden Bostad AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 09:00 CET.

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö,

Telefon, 040 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Norden med fokus på förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden Bostad har cirka 39 000 lägenheter och ett fastighetsvärde på cirka 79 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com.

Taggar: