ABB och Heliospectra AB sluter samarbetsavtal för Mellanöstern och Afrika

Tekniksamarbete ska utforska innovativa och hållbara lösningar för att utveckla kommersiell livsmedelsproduktion i regionen

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 7e maj, 2018

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät och Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, går samman för att utforska innovativa lösningar för att öka produktiviteten och hållbarheten i kommersiella växthus och i kontrollerade odlingsmiljöer i Mellanöstern och Afrika.

Samarbetet snabbar på framtagandet av ny teknik för livsmedelsproduktion och kommersiell infrastruktur för att möta den ökade efterfrågan på hållbart odlade jordbruksprodukter. Målet med samarbetet är att skapa värde genom att integrera lösningar från ett antal segment såsom kontrollsystem för belysning, kylsystem, förnyelsebar energi, robotteknik och Industry 4.0 digital teknik för att öka flexibiliteten, minska kostnaderna och samtidigt öka effektiviteten av investerat kapital.

Heliospectras avancerade kontrollsystem och fullt justerbara LED-belysningslösningar hjälper till att accelerera skördecyklerna för livsmedel och minska tiden det tar att leverera produkten till marknaden. Tekniken kommer att stå som grund för det nya samarbetets gemensamma tekniska utveckling. Vidare kommer parterna att skapa program för att utbilda odlare i bästa praxis för hållbart jordbruk.

– ABB är en teknikpionjär inom elektrifiering och automation. Detta samarbete förenar två ledande tekniska experter kända för att skapa värde för både producenter och konsumenter, säger Mostafa AlGuezeri, Managing Director UAE, Gulf-länderna samt NE.

– Vårt nya partnerskap kommer att utforska innovativa och banbrytande teknologier som kan optimera livsmedelsproduktionen och minska svinnet. Detta är av omedelbart intresse och behov i Mellanöstern och Afrika där vårt partnerskap kan hjälpa till att förbättra livsmedelssäkerheten och minska osäkerheten kring vattentillförsel, tillade han.

– Vår relation med ABB ger oss möjligheten att avsevärt utöka vår närvaro i Mellanöstern och Afrika, en händelserik och viktig global marknad. Samarbetet gör det möjligt för oss att tillhandahålla helt integrerade lösningar – från anläggningsplanering och design till odlings- och installationsspecialister som står redo att stödja kommersiella odlare och företag inom regionen, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra.

– ABB har visat förmågan att tillämpa stora resurser och expertis som en marknadsledare inom hållbart jordbruk och livsmedelsproduktion. Vi är glada över att arbeta med en partner som delar vår passion för innovation och kvalitet. Tillsammans strävar vi efter att hjälpa livsmedelsproducenter att skapa en smartare, mer hållbar och mer produktiv framtid, tillade han.

– Inom de närmaste 20 åren kommer ytterligare en miljard människor att bo i Mellanöstern och Afrika. Med en alltmer urbaniserad befolkning kommer inomhusodling och urbant jordbruk att bli det mest hållbara sättet att odla framöver. Tillsammans med vår partner Heliospectra strävar vi efter att skapa framtiden för livsmedelsproduktion, säger Mohammed Farahneh, Food and Beverages Manufacturing Segment Manager ABB, Mellanöstern och Afrika.

Samarbetsavtalet (MoU) tecknades mellan ABB Industries LLC och Heliospectra AB och gäller under de närmaste två åren med målet att utvidga partnerskapet till nya marknader över regionen.

För mer information kontakta:

Heliospectra IR 
Tel: +46 31 406710                             
Email: ir@heliospectra.com                   
Adress: Frans Perssons Väg 6, 41260 Gothenburg, Sweden

ABB Media Relations
Tel: +97156 9915381
Email: jyotsna.ravishankar@ae.abb.com
Adress: Concord Tower, Dubai Media City, United Arab Emirates

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är en världsledande inom intelligent belysningsteknik, kontrollsystem för belysning och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Heliospectras vision är att digitalisera kommersiell odling och göra den mer resurseffektiv genom skräddarsydda LED-spektralstrategier med realtidssvar och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga prognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och hjälper idag odlare och kommersiella producenter över sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, med ett överlägset näringsmässigt och/eller med medicinskt kvalitet och längre hållbarhet – skörd efter skörd. Heliospectra är mottagare av flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7:e maj 2018 kl.08.00 CET.

Taggar:

Om oss

Heliospectra AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market, HELIO, samt North American ADR OTCQB, HLSPY) Heliospectra erbjuder intelligent belysningsteknik för växthus, inomhusodling och växtforskning. Belysningslösningarna bygger på djupgåendekunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Heliospectra grundades 2006 ochhjälper nu odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter att öka sin avkastning, höja kvaliteten, öka växternas näringsinnehåll och fådem att uppnå specifika kemiska profiler. Skörd efter skörd. Heliospectra har cirka 35 anställda och huvudkontor i Göteborg. www.heliospectra.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar