Citat

– Vi har tekniken för att lösa de utmaningar som morgondagens livsmedelsproducenter står inför.
Ali Ahmadian, VD Helisopectra AB
Det är glädjande att emissionen om 22,65 Mkr kunnat genomföras med överteckning och därtill att det stora intresset möjliggör en tillkommande riktad emission till kvalificerade investerare om ca 18,2 Mkr. Emissionen finansierar fullföljande av den förestående marknadslanseringen med full kraft. Vi hälsar de ca 400 nya aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen välkomna. Listningsprocessen på Nasdaq OMX First North kommer på basis av denna spridning att kunna fortgå planenligt med preliminär första listningsdag den 18 juni.
Heliospectras vd Staffan Hillberg
LX60 håller vad det lovar. Sammantaget ser det mycket positivt ut.
Ulf Jonsson, Swedeponic
För oss är det förstås viktigt att hela tiden begränsa vår klimatpåverkan, minimera energiförbrukningen och samtidigt optimera kvaliteten på våra produkter. Nya LX60 är en del i det arbetet och i den ständiga ambitionen.
Ulf Jonsson, Swedeponic
Ulf och Swedeponic var vår första kund och har också blivit en viktig partner i vårt utvecklingsarbete. När våra produkter lever upp till hans och Swedeponics krav vet vi att vi träffat rätt.
Staffan Hillberg, vd Heliospectra
Nya resurser och breddat ägande är viktiga ingredienser i den fas och i den offensiva internationella lanseringsfas vi går in i nu. LX60, som är vår första volymprodukt för professionell växthusodling, har unika egenskaper jämfört med de produkter och system som finns på marknaden idag.
Staffan Hillberg, vd Heliospectra
Vi har optimerat tekniken och gjort LX60 effektivare, billigare och lättare att hantera jämfört med föregångaren, L4A. Intresset för och efterfrågan på vår nya produkt är stor.
Staffan Hillberg, vd för Heliospectra
Vi står nu inför en mycket spännande fas i vår utveckling i och med lanseringen av vår första volymprodukt för professionell växthusodling. LX60 har unika egenskaper jämfört med de produkter och system som finns på marknaden idag.
Staffan Hillberg, vd för Heliospectra
I samband med noteringen genomför vi en garanterad nyemission på 22 miljoner kronor. Nya resurser och breddat ägande är viktiga ingredienser i den fas och internationella lansering vi går in i nu.
Staffan Hillberg, vd för Heliospectra
– Det är förstås roligt att vi finns med här, som ett utmärkt exempel på hållbara innovationer. Vi är fortfarande ett relativt okänt bolag i Sverige men planerar nu en offensiv nationell och internationell satsning, säger Staffan Hillberg, vd för Heliospectra, som planerar för en börsintroduktion på Nasdaq OMX First North i juni 2014 och en nyemission på 22,6 miljoner kronor.
Staffan Hillberg, vd för Heliospectra