Heliospectra lanserar nya generationen intelligenta ljussystem – LX60 är effektivare, billigare och energisnålare

Heliospectra, som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling, lanserar nu nya generationen intelligenta ljussystem. Det patenterade systemet LX60 är effektivare, billigare och energisnålare jämfört med tidigare produkter. Med den förbättrade tekniken satsar Heliospectra nu på en kraftfull internationell lansering och branschens respons har varit mycket positiv.

Bolaget planerar också för en börsnotering på Nasdaq OMX First North den 18 juni 2014 och genomför en garanterad nyemission på 22,65 Mkr.

Heliospectra började utvecklingen av LX60, som är baserad på föregångaren L4A, hösten 2013. Det nya systemet kommer att vara tillgängligt på marknaden senare i vår.

– Vi har optimerat tekniken och gjort LX60 effektivare, billigare och lättare att hantera jämfört med föregångaren, L4A. Intresset för och efterfrågan på vår nya produkt är stor, säger Staffan Hillberg, vd för Heliospectra.

Marknadspriset kommer nu att sjunka från cirka 49 000 kronor till cirka 14 000 kronor. LX60 genererar nästan 50 procent mer ljus på plantorna och väger 8 kilo istället för 13 kilo jämfört med föregångaren. LX60 finns tillgängligt från och med slutet av maj 2014.

Heliospectras affärsidé är att utveckla och sälja effektiva belysningssystem som ger effektiv kontroll över växternas tillväxt och kvalitet. Heliospectra grundades 2006 och är idag ett av de världsledande bolagen när det gäller att optimera odling i växthusmiljö.

­– Vi står nu inför en mycket spännande fas i vår utveckling i och med lanseringen av vår första volymprodukt för professionell växthusodling. LX60 har unika egenskaper jämfört med de produkter och system som finns på marknaden idag.

Tidigare i vår tog Heliospectras styrelse beslut om nyemission och notering på Nasdaq OMX First North.

– I samband med noteringen genomför vi en garanterad nyemission på 22 miljoner kronor. Nya resurser och breddat ägande är viktiga ingredienser i den fas och internationella lansering vi går in i nu, säger Staffan Hillberg.

För ytterligare information
Staffan Hillberg, vd Heliospectra tfn +46 708 36 59 44, staffan@heliospectra.com

Lars Sjögrell, presskontakt Heliospectra tfn +46 702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se
För prospekt och information inför nyemission, notering etc. www.heliospectra.com

Heliospectra grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen tillsammans med ett unikt sätt att tillgodogöra modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 4.48 miljoner dollar i riskkapital och har fått över 2.6 miljoner dollar genom akademiska stipendier. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin framtidstänkande teknologi. Huvudägare: Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Weland Stål www.welandstal.se
, Wood & Hill Investment www.woodhillinvestment.com

Taggar:

Om oss

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se och Midroc www.midroc.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har optimerat tekniken och gjort LX60 effektivare, billigare och lättare att hantera jämfört med föregångaren, L4A. Intresset för och efterfrågan på vår nya produkt är stor.
Staffan Hillberg, vd för Heliospectra
Vi står nu inför en mycket spännande fas i vår utveckling i och med lanseringen av vår första volymprodukt för professionell växthusodling. LX60 har unika egenskaper jämfört med de produkter och system som finns på marknaden idag.
Staffan Hillberg, vd för Heliospectra
I samband med noteringen genomför vi en garanterad nyemission på 22 miljoner kronor. Nya resurser och breddat ägande är viktiga ingredienser i den fas och internationella lansering vi går in i nu.
Staffan Hillberg, vd för Heliospectra