• news.cision.com/
  • Heliospectra/
  • AcquiFlow väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar för kandensisk odlingsanläggning

AcquiFlow väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar för kandensisk odlingsanläggning

Report this content

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från en licenserad odlare i Ontario, Kanada. Ordern som är värderad till 524 307 kronor (63 547 USD) såldes in genom  Heliospectras nordamerikanska återförsäljare AcquiFlow och kommer installeras hos en av Kanadas ledande producenter av cannabis för medicinskt- och rekreations bruk.

Det kanadensiska odlingsteamet gick samman med AcquiFlow, en framstående systemintegratör med huvudkontor i McKinney, Texas, för att utvärdera och välja Heliospectras fullt justerbara LX50-serie.

– Allteftersom efterfrågan fortsätter att växa på den kanadensiska marknaden börjar experter, licensierade producenter och odlare förstå att högkvalitativa grödor är av yttersta vikt för framtida expansion, säger Ali Ahmadian VD för Heliospectra. Framåttänkande ledare inom branschen förstår den positiva inverkan som datastyrda beslut, i kombination med fullspektrums LED-belysning och dynamiska justeringar i realtid, har på verksamheten och dess resultat.

Heliospectras högspännings LED-belysningslösning LX50 och HelioCORE™ kontrollsystem skapar klara affärsmässiga fördelar för odlingsteam världen över. Intelligent LED-belysning med högkvalitativt spektrum gör det möjligt för odlare att påskynda skörd och produktionscykler, samtidigt som det ger en standardiserad avkastning.

Ordern kommer att skickas och synas i räkenskaperna under första kvartalet 2018.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om AcquiFlow

AcquiFlow är en erkänd partner och leverantör av olika tekniska lösningar för  cannabisodling, konsulttjänster och nyckelfärdiga integrationssystem för odlingsanläggningar. Företaget besitter en djup förståelse för resurser och företags individuella behov och skapar från det anpassade installationer och supportlösningar. Läs mer på www.acquiflow.com.

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8e Mars 2018 kl. 14.45 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar