Fortsatt positiv utveckling för Heliospectra AB (publ)

Heliospectra AB (publ), som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling, redovisar en ökad omsättning med 113 procent till 3 977 KSEK (1 863) och förbättrat rörelseresultat till -14 237 KSEK (-19 546) första halvåret.
Första ordern på 1 miljon kronor, kommersiell framgång på den viktiga amerikanska marknaden och rekordintensivt sälj- och marknadsarbete nämns som några framgångsfaktorer i Heliospectras halvårsrapport.

– Vårt intensiva säljarbete ger resultat. Inte minst har vi varit mycket aktiva på den stora amerikanska marknaden. Vi har flera enheter ute för utvärdering hos större möjliga kunder och hittills säger vår erfarenhet att det brukar ge oss bra affärer, säger Heliospectras vd Staffan Hillberg.

Efter periodens slut har Heliospectra även kunnat notera bolagets största enskilda order, motsvarande 5.7 miljoner kronor från odlare i Las Vegas i samarbete med American Cannabis.  Installation sker under Q4.

Den amerikanska marknaden för odlare av medicinska plantor är den snabbast växande marknaden i Nordamerika just nu och beräknas nå 10,2 miljarder dollar 2017. Den förväntas därmed växa med 700 procent från 2013.  Idag har 23 stater godkänt odling för medicinskt bruk och ytterligare stater förväntas följa efter.  Det finns även planer på godkännande i andra länder som exempelvis Tyskland, Storbritannien och Australien samt expansion i bland annat Israel.

– Marknaden för våra produkter, tjänster och för vår teknik, främst LX60-serien, är väldigt stor och Heliospectra fortsätter att bibehålla sitt försprång gentemot konkurrenterna. LX60-serien får toppbetyg i de internationella tester som görs vilket är mycket positivt för framtiden, säger Staffan Hillberg.


Heliospectra, Halvårsrapport i korthet, perioden januari-juni 2015:

Nettoomsättningen uppgick till 3 977 (1 863) KSEK

Rörelseresultatet uppgick till -14 104 (-18 895) KSEK

Resultat efter skatt var -14 237 (-19 546) KSEK eller -1 (-1) kronor per aktie

Rörelsens kassaflöde var -15 521 (-16 987) KSEK

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på IR sidorna på www.heliospectra.com

– Vår strategi, där vi bland annat erbjuder kunder att testa och utvärdera våra system, har visat sig framgångsrik. Även de internationella tester där vi deltar, och som kontinuerligt genomförs, är till fördel för oss. LX60-serien har stora fördelar både när det gäller kvalitet och energiförbrukning. Och som vi konstaterat tidigare så är marknaden för våra produkter väldigt stor och expanderande. Heliospectra är väl positionerat för ökad försäljning och leverans, säger Staffan Hillberg.

Om Heliospectra AB
Heliospectra AB (publ – noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 18 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Huvudägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Wood & Hill Investment www.whab.se

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

För ytterligare information:
Staffan Hillberg, vd Heliospectra, +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com
CFO Håkan Bengtsson, +46 (0)705-558902, hakan.bengtsson@heliospectra.com
Lars Sjögrell, presskontakt, Heliospectra, +46 (0)702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se
www.heliospectra.com
G&W är företagets certifierade rådgivare – www.gwkapital.se

Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq First North) grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och om fotosyntesen tillsammans med ett unikt sätt att tillgodogöra modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 18 miljoner dollar i riskkapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin framtidstänkande teknologi.
Huvudägare: Weland Stål AB www.welandstal.se, Stiftelsen Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc New Tecknology www.midroc.se, Weland Värdepapper, Wood & Hill Investment www.whab.se

Taggar:

Om oss

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se och Midroc www.midroc.se.

Prenumerera