Heliospectra (publ) får bidrag på 500 000 kronor – ska utveckla energi- och vatteneffektiv odling av plantor i Mellanöstern

Heliospectra AB (publ), som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling, har tilldelats ett bidrag på totalt 500 000 kronor av Energimyndigheten. Fram till 31 augusti 2016 ska Heliospectra analysera och utveckla möjligheterna att bedriva energi- och vatteneffektiv odling i Mellanöstern.

– Det är ett strategiskt viktigt utvecklingsprojekt för Heliospectra. Det är också ett oerhört viktigt projekt för regioner som redan idag har brist på vatten och där man ser att vatten kommer att vara en än större bristvara i framtiden. Behovet av att hitta energieffektivare och, kanske framför allt, vatteneffektivare odling av plantor är enormt i exempelvis Mellanöstern, säger Staffan Hillberg, vd Heliospectra.

I exempelvis Qatar har man idag minimal egen matproduktion och nästan all mat flygs in, vilket är ohållbart på lång sikt. Det går visserligen att odla begränsat i växthus men under sommarmånaderna kan temperaturerna vara över 45 grader Celsius vilket gör det omöjligt att odla. I områden som till exempel Afrika och Kalifornien kommer vatten att bli en ännu större bristvara i framtiden än vad det är idag.
– Projekt som, likt detta i Mellanöstern, syftar till att skapa effektivare odlingar kommer att vara nödvändiga. Det är projekt där vi på Heliospectra med våra produkter och vårt kunnande kan spela en stor roll, säger Staffan Hillberg.

Projektbudgeten är på totalt cirka 1,7 miljoner kronor där Energimyndigheten står för 30 procent och Heliospectra för resterande 70 procent. Projektet ingår i ett större samarbetsavtal som Heliospectras delägare Midroc New Technology har med GORD – Gulf Organisation for Research & Development. Syftet är att ta fram en pilotanläggning som kombinerar energieffektiva produkter från svenska bolag som ingår i Midrocs portfölj.

Heliospectra är redan idag drivande i framtidsprojekt där målet är att utveckla effektiva odlingar med minimala ljus- och vattenresurser. Bland annat ingår Heliospectra i ett internationellt konsortium som utgör en del i EDEN Initiative, ett forskningsprogram utvecklat av tyska rymdinstitutet DLR Institute of Space Systems (ISS). EDEN ISS huvudsakliga mål är att utveckla, integrera och demonstrera olika odlingstekniker för grödor, samt driftprocesser för säker livsmedelsproduktion ombord på den internationella rymdstationen ISS och för framtida bemannade rymdexpeditioner.

Om Heliospectra AB
Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 21 miljoner dollar i eget kapital och har fått över

2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Huvudägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

För mer information kontakta:
Staffan Hillberg, CEO Heliospectra AB, tfn +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com
Lars Sjögrell, presskontakt Heliospectra, tfn +46 (0)702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se 
www.heliospectra.com

G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se

Taggar:

Om oss

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se och Midroc www.midroc.se.

Prenumerera

Dokument & länkar