Heliospectra AB:s (publ) patentansökan i USA godkänd av US patent office

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent belysningsteknologi för växtforskning och växthusodling, har fått sin patentansökan i USA godkänd av US patent office. Patentet avser metoder för att optimera LED-belysning för växter samt för att effektivisera arbetsprocesser i framtidens växthusmiljöer.

– USA är en av våra viktigaste marknader och har stor potential. Att vi nu fått vårt patent godkänt är oerhört glädjande och skapar mycket gynnsamma förutsättningar för Heliospectra både i USA och på andra marknader i framtiden, säger Staffan Hillberg, vd Heliospectra.

Heliospectra driver en aktiv patentstrategi i samarbete med patentbyrån Awapatent och konsultföretaget Prospero Management. De två senaste åren har man lämnat in sex patentansökningar för att komplettera de tidigare inlämnade grundläggande patentansökningarna från 2007. De grundläggande patentansökningarna är sedan tidigare godkända i Ryssland, Kina, Hong Kong och nu alltså även i USA.

Den nu i USA godkända patentansökan (United States Patent no.: US 8,850,742) innebär i korthet:
Teknologin omfattar system för att kvalitetssäkra och optimera ljus i växthus utifrån olika plantors egenskaper. Därmed kan man exempelvis påverka slutproduktens utseende, färg och smak. Man får grödor med högre kvalitet till lägre energiförbrukning och en enkel anpassning av optimal belysning till olika växthus i skiftande miljöer. Innovationen ger odlare ett verktyg att skapa nya möjligheter att tillhandahålla bredare och bättre utbud närmare marknaden.

För Heliospectra är det godkända patentet i USA ett mycket viktigt steg. Förutom att Heliospectra, bolagets produkter och framför allt mjukvaran får en unik position och status, innebär det också att andra inskickade patentansökningar på andra marknader har goda förutsättningar att accepteras.

– Heliospectra driver en mycket aktiv och framgångsrik patentstrategi, vilken ger bolaget en unik position som ett av de världsledande bolagen i branschen, säger Timo Pohjanvuori, CEO på konsultföretaget Prospero Management, som arbetar kontinuerligt med globala patentfrågor tillsammans med ledningen för Heliospectra.

För ytterligare information:
Staffan Hillberg, vd Heliospectra, +46 (0) 708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com

Timo Pohjanvuori, CEO, Prospero Management,+46 (0) 708 41 02 08, timo@prospero.se
Lars Sjögrell, presskontakt, Heliospectra, +46 (0) 702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se
G&W är företagets certifierade rådgivare – www.gwkapital.se

Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq OMX First North) grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen tillsammans med ett unikt sätt att tillgodogöra modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 15 miljoner dollar i riskkapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin framtidstänkande teknologi. Huvudägare: Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Weland Stål www.welandstal.se
Wood & Hill Investment
www.woodhillinvestment.com.

Taggar:

Om oss

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se och Midroc www.midroc.se.