Heliospectra AB utser Annika Westlund till ny CFO

Report this content

(Göteborg, Sverige, 1 april 2022, kl. 15:10) – Heliospectra AB (publ), (Nasdaq First North Growth Market: HELIO), har utsett Annika Westlund till Chief Financial Officer (CFO). Annika har mångårig erfarenhet av ledande positioner, varav flertalet som CFO för ett antal bolag och koncerner. Hon driver sedan 2015 sitt eget bolag Redbox AB. Annika tillträder sin nya befattning i mitten av maj 2022 och rapporterar till VD.

Annika har mer än 20 års erfarenhet av att leda och driva bolag och projekt i utvecklings- och omställningsarbete inom en rad olika branscher, bland annat industri, detaljhandel, forskning och transport. Sedan 2015 driver Annika sitt bolag Redbox AB där hon arbetar med affärsutveckling och verksamhetsstyrning. Annika har en Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet där hon tog examen 1991.

- Heliospectra befinner sig i en spännande förändringsfas och vi ser fram emot att välkomna Annika till oss. Hennes erfarenhet av verksamhetsstyrning i kombination med passion för utvecklings- och förändringsarbete kommer tillföra värdefulla egenskaper till Heliospectra och jag ser fram emot att arbeta nära henne i företagsledningen, säger Bonny Heeren, vd för Heliospectra.

Annika Westlund tillträder sin befattning i mitten av maj och ersätter Hans Naess som har bestämt sig för att gå tillbaka som konsult via sitt eget företag. Hans har suttit som CFO sedan 2018 och kommer fortsätta i denna roll under överlämning till Annika för att säkerställa en ordnad övergångsperiod.

- Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med teamet på Heliospectra fortsätta utveckla bolaget mot stark tillväxt och lönsamhet och därmed ökat aktieägarvärde, säger Annika Westlund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 december 2021 kl. 13:00 CET.

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  Denna information lämnades för offentliggörande kl 15.10 CEST, den 1 april, 2022.

Prenumerera

Dokument & länkar