• news.cision.com/
  • Heliospectra/
  • Heliospectra blir samarbetspartner till Nectar Farms med MITRA LED-belysningslösning för storskalig växthusinstallation i Australien

Heliospectra blir samarbetspartner till Nectar Farms med MITRA LED-belysningslösning för storskalig växthusinstallation i Australien

Report this content

(GOTHENBURG, Sweden / TORONTO, Canada / TOKYO, Japan / SAN FRANCISCO, CA, 24 oktober, 2019) – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH GROWTH MARKET: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från Nectar Farms i Victoria, Australien på MITRA LED-belysningslösning. Ordervärdet är 72 miljoner SEK och inkluderar en förskottsbetalning på 50 procent under Q4 2019. Produktionen kommer inte att påbörjas förrän Heliospectra erhåller förskottsbetalningen. Intäkter förväntas under andra och tredje kvartalet av 2020 när belysningen är planerad att levereras och installeras. 

“Heliospectra kommer med sin högpresterande MITRA LED-belysningslösning göra det möjligt för Nectar Farms att snabbt expandera vår växthusodling av tomater, säger Stephen Sasse, Chief Executive Officer på Nectar Farms. Vår vision för ”smart farming” integrerar högteknologiska hydroponiska system, vindkraft, ren energi och Heliospectras avancerade LED-belysningssystem för att stärka vårt företags engagemang för resurseffektiv matproduktion. Detta säkerställer även att Nectar Farms levererar hög avkastning och högkvalitativa produkter till våra lokala återförsäljare och konsumenter”. 

Nectar Farms fokuserar på att öka tillgängligheten för närodlat och att skapa tusentals nya industrialiserade jordbruksarbeten närmare den lokala australiensiska marknaden och den asiatiska exportmarknaden. När Nectar Farms expanderar kommer företaget att automatisera och standardisera produktionen med installationer av växthus och ”smart farming” teknologier i Australien för att främja hållbart jordbruk och det lokala näringslivet. 

“Heliospectra är privilegierade som får samarbeta med Nectar Farms. Vi värdesätter detta tillfälle att leverera våra marknadsledande MITRA LED-belysningslösningar som är designade speciellt för ljushungriga grödor som till exempel tomater. Vårt teams expertis inom implementering av storskaliga projekt och expansionsplaner skala stödjer Nectar Farms vision för innovation och automatisering av ”smart farming”. Heliospectra garanterar en effektiv och pålitlig ljuskvalitet för att styra en konsekvent kvalitet skörd efter skörd, säger Ali Ahmadian, VD på Heliospectra”. 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

 

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24e oktober 2019 kl.08.30 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar