Heliospectras vd avgår på egen begäran

Göteborg, Sverige, 22 december 2021, kl: 14:00 - Heliospectras vd Ali Ahmadian har valt att på egen begäran avgå som vd för Heliospectra AB. Styrelsen har inlett en rekryteringsprocess för att hitta en ersättare. I övergångsperioden kommer Bonny Heeren, styrelseledamot i Heliospectra, att verka som tillförordnad vd.

- På mina egna och styrelsens vägnar vill jag tacka Ali Ahmadian för hans insatser. Under sina år på Heliospectra har Ali stabiliserat företaget och gjort goda insatser för att kommersialisera företaget. Han lämnar nu ett välstrukturerat företag med en tydlig strategi och affärsplan, säger Andreas Gunnarsson, styrelseordförande Heliospectra.   

Ali Ahmadian tillträdde som vd januari 2017 och har under sin tid som vd framgångsrikt lanserat flertalet produktlösningar samt stärkt företagets varumärke globalt. Ali avgår som vd den 31 december 2021.

– Det har varit fantastiskt att tillsammans med alla skickliga kollegor driva Heliospectra mot nya framgångar och utveckla företaget till vad det är idag. Heliospectra går nu in i en ny spännande fas. Jag ser detta som ett bra tillfälle att lämna över min position och är säker på att Heliospectra har en lysande framtid som en nyckelleverantör för framtida datadrivna odlare och kommer att fortsätta skapa värde för sina anställda, kunder och aktieägare, säger Ali Ahmadian, vd Heliospectra.

Bonny Heeren har suttit som styrelseledamot i Heliospectra sedan i maj 2021 och har sedan tidigare en gedigen erfarenhet av den globala hortikultur- och växthusmarknaden. Bonny är lokaliserad i Nederländerna där han under åren byggt upp ett brett nätverk av odlare och leverantörer. För närvarande sitter han som investerare i ett antal start-up-bolag inom AgTech och har innan dess innehaft ett flertal olika ledande befattningar inom Saint-Gobain-koncernen, senast som divisionschef för Horticulture. Bonny tillträder som tillförordnad vd den 1 januari 2022.

- Den nya strategi som företaget arbetat fram med ökat fokus på datadriven odling och autonoma växthus, lägger stort fokus på mjukvaruutveckling. I och med de strategiska förändringarna ser vi framöver behovet av en vd-profil med starkt fokus på teknisk utveckling och erfarenhet från växthusindustrin. Bonny har jobbat mot växthusmarknaden i Nederländerna i många år och har dessutom god insikt i Heliospectra. Vi är säkra på att han kommer att kunna implementera den nya strategin och stärka företaget under denna övergångsperiod, fortsätter Andreas Gunnarsson.

- Hållbar odling och datadrivna lösningar ligger mig varmt om hjärtat och här ser jag Heliospectra som en ledande och inflytelserik spelare på marknaden. Företaget befinner sig i en otroligt spännande fas och jag ser fram emot att under denna övergångsfas utveckla Heliospectras position ytterligare i Europa, säger Bonny Heeren, styrelseledamot i Heliospectra. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

Andreas Gunnarsson, Styrelseordförande | +46 (0) 010 470 70 60 | andreas.gunnarsson@midroc.se

www.heliospectra.com

Denna information är sådan som Heliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:a december 2021 kl.14.00 CET. 

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  
 

Prenumerera

Dokument & länkar