Kew Royal Botanic Gardens väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar

Report this content

(GOTHENBURG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 29 mars 2018) -
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från deras återförsäljare Climate Controls Ltd i Storbritannien. Ordern är på Heliospectras fullt justerbara LX60-serie LED-belysningslösning och ska installeras för den ikoniska Royal Botanic Gardens i Kew och Wakehurst, Kews vilda botaniska trädgård i Sussex och hem åt The Millenium Seedbank. Ordervärdet är ca 1,7 Mkr (
£ 150,000). Leverans kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna under andra kvartalet 2018.

The Royal Botanic Gardens i Kew är med på UNESCOs världsarvslista och ligger i Surrey, Storbrittanien. Kew erbjuder den största och mest mångsidiga samlingen av levande växter i världen. Samlingen innehåller växter från tropiska, tempererade, torra och alpina klimat och odlas i trädgården och i kontrollerade växthus. Heliospectras LX60-serie LED-belysningslösning kommer att installeras i en av Kews plantskolor för tropiska växter där lamporna kommer att ersätta traditionella natrium lampor (HPS). Målet är att förbättra växternas kvalitet samt hitta en mer miljövänlig belysningslösning. I Wakehurst kommer lamporna att installeras i The Wellcome Trust Millenium Building samt stödjande växthus.

– Som en ledare och förmedlare av växthussystem försöker vi ständigt att hitta nya och mer hållbara lösningar. Heliospectras LX60-serie ger oss en tillförlitlig produkt med möjligheten att justera ljusspektrumet till plantornas specifika behov. Denna flexibilitet och kontroll är precis vad teamet hos Kew letade efter då de odlar hundratals olika arter varje år, säger Pierre Bisson director of Climate Controls Limited.  

– Kew Royal Boatanical Gardens är en världsberömd resurs när det kommer till att odla samt sprida kunskap kring växter, säger Ali Ahmadian VD Heliospectra. Vårt justerbara spektrum och marknadsledande kontroll gör det möjligt för Kew Gardens och andra botaniska trädgårdar, att anpassa spektrumet till hundratals olika växters specifika behov. På så sätt kan de kontinuerligt producera grödor av högsta kvalitet för deras växthus och trädgårdar.

Heliospectras intelligenta LX60-serie LED-belysningslösning och kontrollsystem skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runtom i världen. Det fullt justerbara spektrumet möjliggör för odlare att förbättra kvaliteten på växterna, accelerera skörden och produktionscyklerna, samtidigt som de ger en konsekvent och standardiserad avkastning.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Midroc www.midroc.se, och Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 15.00 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar