• news.cision.com/
  • Heliospectra/
  • Ljusgårda AB fortsätter expansion med ny investering i Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar

Ljusgårda AB fortsätter expansion med ny investering i Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar

Report this content

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 29 mars, 2019 -

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en andra order från Ljusgårda AB. Bolaget expanderar sin verksamhet i Tibro, Sverige, med ytterligare en order av Heliospectra's kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning. Företaget använder för närvarande ELIXIA i kombination med Heliospectras kontrollsystem helioCORE. Ordervärdet är 5,7 miljoner kronor (611 450 USD).

Ljusgårda AB producerar hållbara, miljömedvetna och högkvalitativa grönsaker året runt. Företaget levererar för närvarande svenskodlad rucola till flertalet butiker och expanderar snabbt för att täcka den ökande efterfrågan på företagets produkter. Därför utökar Ljusgårda produktionen i deras klimatcertifierad odlingsanläggning på 7000m2 i Tibro. Anläggningen som drivs 100% på förnybar energi, minimerar koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, restavfall och användning av kemikalier. Genom att leverera lokalt odlade grönsaker till återförsäljare i Sverige kan företaget förkorta transporttider samt tiden det tar för grödan att nå marknaden.

Ljusgarda helioCORE installation

"Sverige importerar för närvarande över 70% av alla frukter och grönsaker vi konsumerar. Detta leder till höga utsläpp och en minskning av näringsämnen och kvalitet på grund av de långa transporttiderna. Med Heliospectra som partner kan vi inspirera en ny generation av odlare och driva förändring framåt. Med deras hjälp och expertis har vi skapat en hållbar odlingsmiljö som kombinerar intelligenta LED-belysningssystem och kontroll, för att producera goda och näringsrika grödor året runt. Vi levererar alltid våra produkter till butiker enligt schema och inom 24 timmar efter skörd – på så sätt kan våra kunder njuta av sallat med gott samvete", säger Andreas Wilhelmsson, VD, Ljusgårda AB.

”Förutom att förse Ljusgårda med belysningslösningar och automation så jobbar vi nära företaget genom vårt tjänstepaket helioCARE. Tack vare helioCARE kan vi säkerställa att våra kunder känner trygghet i deras nya system samt hjälper dem maximera potentialen så de kan nå uppsatta produktionsmål. Inte bara vid installation utan genom kontinuerlig förbättring allteftersom deras företag expanderar. Bland annat har vi genom rådgivning lyckats snabba på företagets produktion av rucola med 19 % genom att justera deras ljusstrategier”, säger Hanna Rüdel VP Technical Services, Heliospectra AB.

"Ljusgårdas innovativa anläggning är ett bevis på hur svenska innovationer och Heliospectras belysningslösningar i kombination med våra helioCARE-tjänster driver förändringen framåt mot ett mer hållbart och effektivt sätt att producera den mat vi ställer fram på våra bord. Deras succé beror på förmågan att kontrollera ventilation, ljus och vatten för att skapa en perfekt odlingsmiljö. Vårt helioCORE kontrollsystem och belysningslösningar gör det möjligt för dem att optimera belysningen och odla högkvalitativa plantor och mat 365 dagar om året", säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra AB.

Heliospectra's ELIXIA skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runt om i världen. Den helt justerbara LED-belysningen är kompatibel med Heliospectras helioCORE ljusstyrsystem. helioCORE erbjuder avancerade kontroller, flexibla ljusintensiteter och skräddarsydda belysningsplaner för inomhusmiljöer med realtidsövervakning över växtcykeln. Den integrerade lösningen förbättrar plantornas kvalitet och accelererar skörden och produktionscyklerna samtidigt som det ger en konsekvent och standardiserad avkastning.

Leverans kommer att ske i tre faser och vara synlig i kontona under kommande fem kvartal från och med andra kvartalet 2019.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29:e mars 2019 kl.18.05 CET.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar