Pressinbjudan till information inför Heliospectra AB:s (publ) nyemission och planerade notering på Nasdaq OMX First North i juni

Heliospectra AB (publ), som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling, har nöjet att bjuda in media till informationsdag torsdagen den 8 maj inför bolagets fullt garanterade nyemission och notering på Nasdaq OMX First North den 18 juni 2014.
Informationsträffen genomförs i samarbete med Aktiespararna och G&W Fondkommission.

Heliospectras styrelse har beslutat om en listning av bolagets aktie på Nasdaq OMX First North (förutsatt att listningskraven uppnås) och i anslutning till denna en expansiv nyemission riktad till institutionella investerare och allmänheten på upp till 22,65 mkr före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs för att stärka Heliospectras finansiella ställning inför bolagets offensiva marknadssatsning och lansering av Heliospectra LX60, som är bolagets första volymprodukt. LX60 kommer att lanseras internationellt senare i maj.

Heliospectra, som grundades 2006, har tolv aktieägare och en värdering på cirka 69,5 mkr inför emissionens genomförande.
– Heliospectra ligger i internationell framkant när det gäller odling i växthusmiljöer. Det är idag oerhört viktigt att kunna producera livsmedel snabbt, optimalt och effektivt. I detta har växthusodling en central roll då växthusen skapar en optimal odlingsmiljö som möjliggör odling året runt i de flesta delar av världen. Sammantaget är vår position unik på en marknad som vi bedömer kommer att öka väsentligt de kommande åren, säger Staffan Hillberg, vd för Heliospectra.

För producenter och konsumenter är fördelarna flera, som exempelvis minskad energiförbrukning, med upp till 50 procent, och bättre kvalitet på plantorna. Detta ger i sin tur minskad kassation i växthuset, längre livslängd i livsmedelsbutiken och hos konsumenterna, tåligare plantor som klarar transporter och förvaring bättre, förbättrad smak och större näringsinnehåll.

Vad:        
Pressinbjudan till information inför Heliospectras notering på Nasdaq OMX First North den 18 juni 2014. Bolaget presenteras av medgrundare och styrelsemedlem Martin Skoglund.

När:    
Torsdag 8 maj, 14.00-14.30.


Var:    
Skandiabiografen, Drottninggatan 82, Stockholm.

För ytterligare information
Staffan Hillberg, vd Heliospectra tfn +46 708 36 59 44, staffan@heliospectra.com
Martin Skoglund, medgrundare och styrelsemedlem Heliospectra, tfn +46 0733 97 69 77
För prospekt och information inför nyemission, notering etc. www.heliospectra.com
G&W Fondkommission: +46 8 503 000 50, www.gwkapital.se
Lars Sjögrell, pressansvarig Heliospectra tfn +46 702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se
www.aktiespararna.se/analyskvall-stockholm

Heliospectra grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen tillsammans med ett unikt sätt att tillgodogöra modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 4,48 miljoner dollar i riskkapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin framtidstänkande teknologi.
Huvudägare: Weland Stål www.welandstal.se, Midroc www.midroc.se, Industrifonden www.industrifonden.se.

Taggar:

Om oss

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se och Midroc www.midroc.se.

Prenumerera