Upplyst framtid för nästa generations odlare och odlingsexperter

Report this content

- Heliospectra uppgraderar växthus och forskningsanläggning vid Carleton College

(GÖTEBORG, 4 mars 2021 kl. 14.00 CET) – Heliospectra AB, världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager ett nytt samarbetar med Carleton College, ett privat college i Northfield, Minnesota, USA, för att uppgradera skolans växthus och forskningsanläggning. Carleton College har installerat ELIXIA, Heliospectras lösning med anpassningsbart ljusspektrum, och ljuskontrollsystemet helioCORE™ för att kunna expandera skolans kapacitet inom växtforskning med fokus på grönsaker och örter samt förökning av inhemska växter. Projektet leds av Randall Hagen, biolog vid Carleton College med assistans av Martha Larson, chef för energi och hållbarhet på campus. 

Den nyligen genomförda uppgraderingen av Carleton Colleges forskningsanläggning innefattar en uppgradering av forskningsväxthusets belysning samt införskaffandet av ett helt jordvärmebaserat system, vilket ligger i linje med Carletons satsning på att hela campuset ska vara koldioxidneutralt 2050.  

Efter utförlig undersökning och utvärdering av belysningsalternativ har teamet vid Carleton använt medel från skolans budget för hållbar energi till att även renovera växthusets kylsystem och ersätta de föråldrade högtryckslamporna på 1000 W med effektivare och säkrare LED-belysning och ljuskontrollsystemet helioCORE från Heliospectra. Projektet genererade över 17 000 dollar i rabatter från det lokala elbolaget och förväntas sänka den årliga växthusbelysningens elförbrukning med över 100 000 kWh, en minskning med 65%.

– Tack vare kapaciteten hos kontrollsystemet helioCORE kommer vi att kunna använda belysningen mycket bättre i våra befintliga växthustillämpningar. Det ger oss även många nya möjligheter att bredda våra studentprogram och vår forskningsinriktning. Med de dåliga ljusförhållandena på vintern och de klena högtryckslamporna har det varit en kamp att upprätthålla en jämn växtbelysning av hög kvalitet. Heliospectra och kontrollsystemet helioCORE möjliggör detta och mer, säger Randall Hagen, biolog vid Carleton College.

I Carletons växthustillämpningar ingår odling av tomatplantor, nicotiana, arabidopsis, medicago och chamaechrista för användning i laboratorier och forskning. Randall Hagen och hans studenter och forskare odlar även en rad olika kryddväxter och grönsaker samt ett antal kaktusar, suckulenter och andra plantor som visas upp för klasser och används vid olika forskningsprojekt. Skolan började nyligen med förökning av inhemska växter till det 356 hektar (880 acre) stora Cowling Arboretum som är ett av landets främsta arboretum i collegemiljö.

Uppgraderingen av växthuset stärker Carleton Colleges i deras strävan att samarbeta med samhället genom att stödja kommersiella grönsaksproducenter, plantskolor och jordbruksföretag i närområdet. Samtidigt får studenterna mycket goda möjligheter att få praktisk erfarenhet av odling i samarbete med växtforskare, fakulteten och branschexperter.

Heliospectras helioCORE och möjligheten till ljusspektrumkontroll gör det dessutom möjligt att ytterligare utveckla åretruntfungerande odlingssystem inomhus i växthuset så att unga plantor kan omtransplanteras på Carletons gård på campus. Studenterna kan på så sätt odla grönsaker och kryddväxter, och samtidigt stärka sin kompetens inom växelbruk och växtodling. Mycket av det som odlas på gården serveras av kökspersonalen i Carletons matsalar.

– Carleton College och deras gedigna ”från gård till bord-koncept” förkroppsligar vår vision ”to feed and heal the world”. För Heliospectra är det ett privilegium att vara en del av detta projekt som tydligt visar kapaciteten hos vår LED-belysning och kontrollteknik. Studenterna, forskarna och de lokala livsmedelsproducenterna skapar en varaktig effekt för samhället samtidigt som de ser till att nästa generation odlare och odlingsexperter får branschen att utvecklas, säger Ali Ahmadian, vd för Heliospectra.

För mer information:

Heliospectra AB, Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg
Telefon 031 40 67 10info@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.


Prenumerera

Dokument & länkar