Hembla utser chef för stadsdelsutveckling

Bolaget har beslutat att utse Luigi Fallai till chef för stadsdelsutveckling. I den nyinrättade rollen får han övergripande ansvar för att hålla ihop utvecklingen av de stadsdelar där bolaget äger och förvaltar fastigheter.

Luigi Fallai har arbetat i bolaget sedan år 2015 i rollen som affärs- och fastighetsutvecklare. Han är i grunden utbildad arkitekt vid IED (Istituto Europeo di Design), Milano och har tidigare bland annat arbetat på Unibail-Rodamco-Westfield, IKEA Kanada & Sverige.

Svein Erik Lilleand, vd på Hembla, kommenterar:

-          Vi är ett långsiktigt bolag med en vision om att skapa levande stadsdelar där hyresgästen är i fokus. Ett helhetstänk för hur vi utvecklar varje stadsdel vad gäller upprustning, nyutveckling, social hållbarhet och kommersiella lokaler är viktigt för att vi ska kunna uppnå vår vision. Samordningen av alla dessa olika delar kräver en kunnig och erfaren person som kan hålla ihop och driva arbetet framåt. Luigi har stor erfarenhet av frågor som rör stadsdelsutveckling och han kommer att ha en nyckelroll i Hemblas utveckling framöver.

Luigi Fallai tillträder den nya tjänsten under maj 2019.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Svein-Erik Lilleland
VD
Sel@hembla.se

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen avhyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2019 till drygt 32 115 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 mars 2019 till 1 923 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla är ett bostadsbolag med inriktning på hyresrätter. Vi finns i 18 kommuner i Stockholmsområdet, Mälardalen, Norrköping, Tranås och Uppsala. Drygt 21 000 familjer bor hos oss.Vårt fokus är långsiktigt ägande och förvaltning av fastigheter och bostadsområden. Hållbarhet, både social och miljömässig, är en naturlig del av vår affärsidé.Vår ägare, det tyska fastighetsbolaget Vonovia, är Europas största privata hyresvärd.

Prenumerera

Dokument & länkar