Dela

Kontakt

 • Victoriahem AB
  Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö | Hamngatan 15, 111 47 Stockholm
  040 16 74 40
  https://www.victoriahem.se
 • Per Ekelund

  Verkställande Direktör


 • Jonatan Öhman

  Kommunikationschef


  073 141 77 47
 • Citat

  Landskrona är en stad med ett attraktivt läge, med närhet till Malmö och övriga Öresundsregionen. Det är också en kommun på frammarsch, där utvecklingen de senaste åren varit väldigt positiv. Vi ser stora möjlighet att med vår erfarenhet och storlek kunna bidra till att den utvecklingen fortsätter.
  Per Ekelund, vd för Victoria Park
  En nära dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. En stark lokal närvaro är en förutsättning för det.
  Per Ekelund, vd för Victoria Park
  Vi är glada för att vi har hittat en bra, stabil och långsiktig fastighetsägare som tar över våra hyresgäster och fastigheter i Landskrona. Victoria Park har goda förutsättningar att ta vid som ny ägare med resurser och ett socialt engagemang som vi sökte i processen.
  Ewa Folkesson, vd för Paulssons Fastigheter
  Genom affären skapar vi ekonomiska möjligheter för en fortsatt satsning på våra fastigheter i Lund med omnejd, för såväl befintliga utvecklingsfastigheter som nya fastighetsprojekt.
  Ewa Folkesson, vd för Paulssons Fastigheter
  Vi förvaltar våra områden med fokus på upprustning, kund samt bosociala insatser. Vi har redan idag ett starkt kundfokus i vår förvaltning där vi arbetar med att förbättra sådant som tillgänglighet, bemötande och återkoppling. Vi vill hela tiden bli bättre och våra årliga kundundersökningar visar att vi har en förbättringspotential vad gäller vår service.
  Mikael Röjdemark, förvaltningschef för Hembla och blivande förvaltningschef på Victoriahem
  Hyresgästombudsmannen blir en person som våra hyresgäster kan vända sig till för att lämna synpunkter eller för att få extra stöd med sitt ärende. Det kan exempelvis röra sig om synpunkter på vårt bemötande eller att man inte är nöjd med den service man fått av vår förvaltning, säger Mikael Röjdemark.
  Mikael Röjdemark
  Vår målsättning är att samtliga hyresgäster ska vara nöjda med oss som hyresvärd och den service vi ger. Hyresgästombudsmannen kommer framförallt att finnas till för att stötta våra hyresgäster, men det blir också en påminnelse för oss inom Victoria Park och Hembla att alltid komma ihåg att ha med oss kundperspektivet i allt vi gör.
  Mikael Röjdemark
  Vårt utbud av mindre lägenheter är inte så stort i området så dessa lägenheter har kompletterat vårt befintliga bestånd väl. Det känns kul att nu även kunna erbjuda fler unga vuxna en första bostad.
  Eleonor Biberg, områdeschef för Victoria Park i Linköping
  Utöver de nybyggda lägenheterna har vi även utfört fönsterbyte i området. Vi påbörjade dessutom nyligen upprustning av utemiljön. Vi renoverade samtliga lekplatser för ett par år sedan och nu ska vi se över alla innergårdar och omkringliggande miljöer. Det är ett arbete som kommer att pågå under ett par år.
  Eleonor Biberg, områdeschef för Victoria Park i Linköping
  Vi är idag två bolag, men med samma ägare, gemensam företagsledning, samma idé och samma affärsmodell. Så det här är ett naturligt steg för oss, och tiden är mogen för att ta det.
  Per Ekelund, vd för Victoria Park och Hembla
  Som Sveriges största privata hyresvärd blir Victoriahem också en starkare röst i diskussionen om det vi brinner allra mest för – miljonprogrammens framtid och utveckling.
  Per Ekelund
  Våra hyresgäster kommer att behöva vänja sig vid ett nytt namn, i övrigt kommer de inte att påverkas. Vi är i grund och botten samma hyresvärd, med samma personal och samma höga ambitioner om att ta väl hand om såväl de boende som hus och områden. Hyresgästerna ska självklart fortsätta känna sig som hemma hos oss.
  Per Ekelund
  Jamil har varit en uppskattad medarbetare. Det är väldigt roligt att han nu går vidare till en av våra entreprenörer. Det här är ett strålande exempel på hur vi arbetar med bosociala frågor och bidrar till att fler kommer in på arbetsmarknaden. Jag vill säga grattis till Morneon och grattis till Jamil.
  Tannia Rosander Fazliu, områdeschef för Victoria Park i Malmö
  Jag har trivts så bra på Victoria Park, både med mina arbetsuppgifter men framförallt med kollegorna. Jag bor själv på Ramels väg i Rosengård och känner många i området, vilket har gjort arbetet ännu roligare.
  Jamil Bazoyar
  Lagbasen som Jamil ska gå under har varit på Morneon Fasad i 12 år och besitter stor kunskap. Han kommer att lära sig mycket på plats. Vi ser även Jamils språkkunskaper som en stor tillgång.
  Frej Josefsson, projektledare på Morneon Fasad
  Det är med stor glädje som vi nu tagit det första spadtaget för förtätningen av Kållereds centrum. Detta är en välkommen nysatsning i Kållered som kommer att utveckla området på ett förtjänstfullt sätt för lång tid framåt.
  Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande Mölndals stad
  Vi har nya Ikea som öppnar snart, det sker en kontinuerlig bostadsutveckling, samt att vi ser fler företagare flytta hit och etablera sig så det är fantastiskt roligt.
  Marthe Vakoufari, verksamhetsledare Kållered BID
  Vi är riktigt glada över att vara igång med vårt tredje nyproduktionsprojekt i vår region Göteborg. Genom att rusta upp våra fastigheter, både inne och ute, fokus på livet och människorna genom vårt bosociala arbete och skapa fler bostäder, lyfter vi kvarteren och gör våra bostadsområden ännu mer attraktiva. Jag ser mycket fram emot stadsutvecklingsresan där vi tillsammans gör Kållered till en riktigt bra plats att leva och verka i.
  Glenn Malmberg, regionchef för Victoria Park
  Som långsiktig hyresvärd i Kållered känner vi både invånarna och området väl, och då efterfrågan på större lägenheter finns hos framförallt barnfamiljer satsar vi bland annat på ett flertal väl tilltagna fyror i det här projektet.
  David Olofsson, marknadsområdeschef på Skandia Fastigheter
  Som en viktig samhällsaktör ser vi oerhört positivt på att vi är med och satsar i Kållered. Med detta projekt kan vi både stärka vår geografiska närvaro i Kållered och erbjuda fler hyresgäster större lägenheter vilket vi har sett efterfrågas i allt högre grad, säger Linus Hedberg, styrelseordförande Mölndalsbostäder.
  Linus Hedberg, ordförande Mölndalsbostäder
  Hållbarhet är något vi arbetar mycket med, både ur ett socialt- och ett ekologiskt perspektiv. Här bygger vi i tegel som har lång hållbarhet, åldras vackert och dessutom speglar den befintliga bebyggelsen fint. Vi vill skapa platser där människor trivs och lever ett gott liv och ser fram emot att vara med och utveckla Kållered.
  Andreas Grindebacke, VD för Husvärden
  Det känns jättebra. Victoria Park är ett stort och långsiktigt företag som vill framåt och satsar på sina bostadsområden. Under min period på Göteborgskontoret lärde jag känna organisationen och kollegorna.
  Mathias Olofsson, områdeschef för Victoria Park i Göteborg
  Lövgärdet och Bergsjön är två områden med utmaningar och stora möjligheter. Vi påverkar redan nu dessa områden till det bättre, bland annat genom vårt bosociala arbete. Vi ingår i samverkansprojekt med flera betydande aktörer som arbetar mot samma mål, att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. I kombination med det och goda möjligheter till att producera fler bostäder tror jag att Lövgärdet kommer förändras ännu mer i en positiv anda.
  Mathias Olofsson, områdeschef för Victoria Park i Göteborg
  Att Hembla prioriterar hög närvaro i sina områden, anställer medarbetare med stark lokal förankring, satsar på bosociala frågor och är en stabil och långsiktig ägare är viktigt för att skapa trygga och attraktiva bostadsområden, vilket jag brinner för.
  Daniel Sedighha Mattsson
  Vi är jätteglada att ha rekryterat Daniel. Han har bred erfarenhet inom fastighetsbranschen och god kunskap om våra områden. Hans engagemang för bosocialt arbete och trygghetsfrågor kommer också att vara väldigt värdefullt för oss.
  Mikael Röjdemark, förvaltningschef på Hembla
  Torget har tidigare dragit till sig gängbildningar som har skapat en allmän otrygghet. Vi hoppas att det nya parkliknande torget kommer att användas och uppskattas av alla. Renoveringen är en stor satsning och ett bra exempel på hur vi arbetar för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden, såväl inne som utomhus.
  Glenn Malmberg, Regionchef för Victoria Park AB
  Det nyrenoverade torget är en viktig satsning för att bygga ett vackert, tryggt och sammanhållet Lövgärdet. Vi har ett mål att få bort alla utsatta områden i Göteborg. För att lyckas med det krävs stora resurser och ett bra samarbete mellan polisen, myndigheter, kommunen, organisationer och privata aktörer. Det nya torget är en viktig pusselbit i detta och ett bra exempel på en trygghetsskapande åtgärd.
  Hampus Magnusson, kommunalråd i Göteborgs stad
  I augusti 2015 började jag mitt jobb som rektor på Lövgärdesskolan. Från första stund förälskade jag mig i skolan och i alla de människor jag mötte. Däremot var torget fult, ovälkommande och tråkigt. Lövgärdesskolans samarbete med Victoria Park har vuxit sig starkare och mer konstruktivt genom åren. Det har varit helt fantastiskt att få följa torgets framväxt under våren. Nu är det ett levande, vackert och välkommande torg. När jag ser ut över torget ser jag liv, barn som leker, vuxna som sitter och pratar. Det har blivit den mötesplats som jag och flera med mig har längtat efter.
  Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan
  Vi jobbar kontinuerligt med att bli ännu bättre kravställare i våra projekt. Framförallt proaktivt genom våra upphandlingsmallar, men även utveckling av våra processer och rutiner för att säkerställa efterlevnaden. Vår målsättning är att vara delaktiga i arbetet med att skapa rättvisa och säkra byggarbetsplatser. Att ställa oss bakom Fair Play´s arbete är ett naturligt val för oss och även vårt samhällsansvar som stor aktör.
  Dan Mårtensson, Projekt- och Underhållschef för Victoria Park och Hembla
  Initiativet som Victoria Park och Hembla tar är enormt positivt och att samarbeta med två så stora aktörer på marknaden ser vi som ett privilegium. Tillsammans ska vi nu arbeta mot samma mål, nämligen skapa sunda och trygga arbetsplatser.
  Sussie Paredes Illum, projektledare för Fair Play Bygg
  Läxhjälpen är mycket viktig för oss som fastighetsbolag eftersom de hjälper barn och unga under en period i livet där det behövs både hjälp och stöd att komma vidare till nästa steg. Genom Läxhjälpen bidrar vi med framtidstro och hopp till våra bostadsområden och till våra yngsta hyresgäster. Att få vara med och stötta detta initiativ är guld värt.
  Tannia Rosander Fazliu, områdeschef för Victoria Park i Malmö
  Det är jätteroligt med flera aktiviteter i och kring våra bostadsområden. Vi är glada att vi kan vara med och stötta de här arrangemangen, särskilt den här sommaren som verkar blir en sommar på hemmaplan för många barn och ungdomar.
  Sara Grandin, områdeschef för Victoria Park i Eskilstuna
  Sommarkul är en viktig del i många familjers vardag under sommarlovet. Med Sommarkul vill vi stärka demokratin, samt öka kunskapen och förståelsen hos såväl barn som vuxna för integration och samexistens. Ett arbete som tar tid men är oerhört viktigt. Stödet från Victoria Park, en av våra samarbetspartners, är viktigt för att möjliggöra den här aktiviteten.
  Bengt Olof Eskilsson, ordförande i Eskilstuna Friidrott
  Det är glädjande att vi för sjätte året i rad kan erbjuda denna aktivitet, som varje år lockar allt fler deltagare. Genom vårt samarbete med FC Rosengård kan vi erbjuda alla barn och ungdomar riktigt roliga dagar här i Rosengård. I kombination med Bästa sommaren och simskolan på Lindängsbadet och Rosengårdsbadet är vår förhoppning att det kommer finnas aktiviteter under hela sommaren för våra yngsta hyresgäster.
  Tannia Rosander Fazliu, områdeschef för Victoria Park i Malmö
  Vi längtar redan till augusti! Det kommer finnas aktiviteter för alla, så ta med dina vänner och syskon och kom förbi. Vi har många ledare på plats redo att spela fotboll, dansa, och bara hänga. Tack vare vårt samarbete med Victoria Park är dessutom allt gratis.
  Jessica Stegermaier, FC Rosengård
  Vi har sedan flera år tillbaka en fin relation och ett väldigt gott samarbete med Verdandi. De fyller en viktig roll i bostadsområdet och finns som stöd för alla boende. De är aktiva på gårdarna och hjälper bland annat till att hålla rent och snyggt.
  Charbel Chamas, områdeschef för Victoria Park i Nyköping
  I år är Victoria Park med och stödjer vår sommar cup, vilket vi är glad för. Vi har ett mycket bra samarbete med Victoria Park och samarbetar med olika delar under hela året. Bland annat deltar vi på områdesdagarna och hjälper till med sophantering och skräpplockning.
  Karin Johansson, verksamhetsledare Verdandi Brandkärr
  Det är ett mindre men mycket attraktivt komplement till vårt befintliga bestånd i Norrköping. Som bolag vill vi växa och vi är ständigt intresserade av att göra nya förvärv, stora som små.
  Fredrik Närholm, värderings- och transaktionsansvarig på Hembla.
  Många av våra bostadsområden tillhör de som brukar beskrivas som socioekonomiskt utsatta. Därför är bosocialt arbete en integrerad del i vår verksamhet.
  Patrick Benchimol, områdeschef för Hembla i Uppsala
  Tack vare detta samarbete kan vi i Uppsala Fotboll växla upp arbetet med Ronjabollen och på så vis finnas på de platser där vi behövs som mest.
  Linn Andersson, verksamhetsansvarig för Ronjabollen, Uppsala Fotboll
  Det är glädjande att vi för sjätte året i rad kan arrangera sommarfotbollskola tillsammans med Hemgårdarnas bollklubb. Extra roligt är det när efterfrågan är så stor, det brukar vara mellan 80 och 100 barn som deltar. Genom samarbetet med Hemgårdarnas BK kan vi erbjuda alla barn och ungdomar ett riktigt roligt sommarlov här i Linköping.
  Eleonor Biberg, områdeschef för Victoria Park i Linköping
  Alla barn oavsett förutsättningar har rätt till ett minnesvärt och roligt sommarlov, och just därför är fotbollsskolan viktig för att ge alla barn en meningsfull tillvaro även under de veckor på året då skolan inte har öppet. Vi är stolta och glada över att Victoria Park och Linköpings kommun möjliggör för HBK att skapa en mer aktiv fritid för barn och unga även under sommaren. Fotbollsskolan pågår under hela fyra veckor och det är helt kostnadsfritt för alla barn att vara med.
  Karlos Hasani, ansvarig för fotbollsskolan, Hemgårdarnas BK
  När restriktionerna nu börjar att lättas upp vill vi vara med och skapa en meningsfull sommar för barn och ungdomar i våra bostadsområden. Genom fotbollsskolan kan vi erbjuda roliga aktiviteter i sommar där varje barn får mat och dryck under varje träningstillfälle samt att de får egen t-shirt, vattenflaska och fotboll med sig hem efter avslutad fotbollsskola.
  Therese Riise, områdeschef för Victoria Park i Borås
  Fotbollsskolan på Bodavallen kommer att bli ett fantastiskt minne för många barn. Att ge denna möjlighet känns toppen.
  Emil Jylhänlahti, BAIK
  Vi vill att fler ska erbjudas en meningsfull och aktiv fritid som kan resultera i ett långt och hälsosamt liv. Tillsammans kan vi skapa magiska förutsättningar och oförglömliga minnen för våra boende, oavsett ålder eller ambitionsnivå. Ett gott samarbete krävs för att göra det möjligt. Fotbollsskolan i sommar är ett exempel på ett just sådant samarbete mellan BAIK och Victoria Park. Vi på RF SISU är väldigt glada för att få vara en del av detta samarbete, som vi hoppas få se under många år framöver.
  Jessica Melin, RF SISU
  Det känns riktigt spännande. Och det är fantastiskt roligt att bli uppmuntrad på det sätt jag har blivit att ta det här jobbet. Det här är ett efterlängtat steg för mig. Det är också ett spännande skede i bolagens utveckling, och den resan vill jag vara med på.
  Charbel Chamas, områdeschef för Victoria Park i Nyköping
  Jag är mycket glad för att vi lyckats rekrytera Charbel som områdeschef. Med sin erfarenhet av bostadsförvaltning och bosocialt arbete i sina tidigare roller kommer han kunna utveckla verksamheten ytterligare i Nyköping.
  Henrik Källåker, regionchef på Victoria Park
  Som områdeschef tänker jag fokusera mycket på det bosociala arbetet för att lyfta våra bostadsområden. Jag ser särskilt fram emot det fördjupade samarbetet med Kvinnornas Utvecklingsgrupp i Nyköping för att stärka tryggheten och integrationen här i Brandkärr.
  Charbel Chamas, områdeschef för Victoria Park i Nyköping
  Det är glädjande att vi tillsammans med IFK Örebro kan bygga vidare på förra sommarens succé. Emil och övriga ledare gör ett fantastiskt jobb för att återigen bygga upp föreningslivet i Brickebacken, vilket för oss är en självklarhet vara delaktiga i. Extra roligt är det när vi tydligt ser att det finns en så stor efterfrågan. Genom samarbetet med IFK Örebro kan vi erbjuda alla barn och ungdomar en riktigt rolig vecka här i Brickebacken.
  Pierre Lundberg, områdeschef för Victoria Park i Örebro
  Det är så roligt att arbeta med detta. Jag är från området och bor här, så jag vet hur viktigt det är att badet finns och att det är öppet. Bäst av allt är alla barnen, att se hur de trivs med att vara här och bada.
  Evin Salih, badvärd på Brandbergsbadet
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera