Dela

Kontakt

 • Victoriahem AB
  Stora Varvsgatan 13 A, Box 2, 201 20 Malmö | Kungsbron 2, 111 22 Stockholm
  040 16 74 40
  https://www.victoriahem.se
 • Per Ekelund

  Verkställande Direktör


 • Jonatan Öhman

  Kommunikationschef


  073 141 77 47
 • Citat

  Tänk om alla våra boende under 2024 kunde minska sin vattenanvändning med fem procent. Det skulle betyda att vatten motsvarande hundra 50-metersbassänger skulle sparas!
  Per-Otto Bengtsson, miljö- och energichef på Victoriahem
  Blir effekten av kampanjen så bra som vi tror och hoppas att den ska bli så kommer det att gynna näringslivet, fastighetsägare och kommunen.
  Pierre Lundberg, Områdeschef hos Victoriahem i Katrineholm.
  Att ha engagerade och delaktiga hyresgäster är viktigt för oss och för områdena. Det ökar både trivseln och kundnöjdheten. Genom avtalet har vi skapat en tydlig struktur och rutiner för hur boinflytandet ska gå till, så att hyresgästerna alltid kan känna sig trygga med att deras synpunkter blir hörda och att det finnas någon som kan föra deras talan om det behövs.
  Peter Ullmark, COO på Victoriahem
  Hyresgästföreningen är en viktig samverkanspartner för oss och mycket av det som avtalet omfattar gör vi redan idag. Genom ett formellt avtal sänder vi en ännu tydligare signal till våra hyresgäster om att vi vill utveckla våra områden till ännu mer trygga och trivsamma boendemiljöer tillsammans med dem.
  Peter Ullmark, COO på Victoriahem
  Med el-lådcykeln vill vi uppmuntra våra boende till ett mer hållbart sätt att leva. Eftersom ICA Maxi ligger nära våra fastigheter hoppas jag att de boende låter bilen stå och tar cykeln till affären i stället.
  Pierre Lundberg, Områdeschef hos Victoriahem i Örebro.
  Vi ser att hårt arbete ger resultat. Det viktiga är att bibehålla goda rutiner och fortsätta arbeta med trygghet på ett systematiskt sätt.
  Emelie Olsson, områdeschef i Brandbergen
  Siffrorna visar att vi är på rätt väg. Jag är övertygad om att de trygghetsskapande insatserna som gjorts i områdena varit en nyckel i detta. Som ny och bättre belysning, asfaltering av gångvägar där det tidigare funnits gropar och mindre buskar och träd som skymmer gång- och cykelvägar.
  Magnus Munter, områdeschef för Arboga och Köping hos Victoriahem
  Det är en signifikant ökning även i den upplevda trivseln i områdena. Vi ska vara ödmjuka och inte ta något för givet.
  Charbel Chamas Områdeschef hos Victoriahem i Nyköping.
  Siffrorna är ett kvitto på att vi är på rätt väg i Järva. Jag är övertygad om att samarbetet med andra aktörer, exempelvis kommunen och andra fastighetsägare, varit en nyckel i detta. Det handlar om ett systematiskt och gemensamt trygghetsarbete.
  Daniel S Mattsson, regionchef för Region Stockholm Norra hos Victoriahem.
  Det är viktigt att barn aktiveras fysiskt och detta är ett sätt att få unga tjejer aktiverade. Vi tror på att samverkan, samarbete och glädje lyfter våra områden.
  Glenn Malmberg, regionchef på Victoriahem.
  Vi arbetar sedan länge med Läxhjälpen i Malmö. Det gör vi eftersom vi tror genuint på att skolan har en viktig roll i utvecklingen i många av de stadsdelar där vi verkar och finns. Det finns stora skillnader i vårt samhälle och ojämna villkor. Här har vi som fastighetsbolag ett ansvar och en stark vilja att jämna ut dessa.
  Adisa Handzic, bosocial projektledare för Victoriahem.
  Resultaten från undersökningen visar vad vi ofta möter i vår dagliga förvaltning, nämligen hyresgäster som älskar sin stadsdel. En klar majoritet av dem som bor i det som ofta klassas som utanförskapsområden trivs och vill bo kvar. Det är glädjande att den andelen dessutom ökar. Detta sker dessutom efter en period av turbulens i många områden. Undersökningen visar även en ökad nöjdhet med oss som hyresvärd, vilket naturligtvis också är positivt.
  Peter Ullmark, COO på Victoriahem
  Trygghetsproblematiken i många gamla miljonprogramsområden är en het fråga som är på tapeten nästan dagligen. Det är därför extra kul att se ett trendbrott där faktiskt en ökad andel av dem som bor i områdena upplever förbättringar när det kommer till just trygghet. Det går från relativt sett låga nivåer, men trenden är väldigt tydlig. Jag är övertygad om att detta är resultatet av flera saker där två viktiga faktorer är förbättrad förvaltning av husen samt även den goda samverkan vi ser i många områden mellan fastighetsägare, kommun och civilsamhälle.
  Peter Ullmark, COO på Victoriahem
  Vi vill gärna skapa mervärden för våra hyresgäster och vi har flera olika typer av erbjudanden som handlar om att göra vardagen lite enklare, eller sätta lite guldkant på den. Att vi nu kan lägga till en tjänst som underlättar fysisk aktivitet känns extra roligt. En digital tjänst också kan alla ta del av, oavsett var i landet man bor. Victoriahem äger 39 000 lägenheter i 31 kommuner.
  Peter Ullmark, COO på Victoriahem
  Mentra av SATS har som vision att göra folk hälsosammare och gladare. Vi jobbar kontinuerligt med att motivera våra medlemmar till träning och rörelse, oavsett om man befinner sig hemma, ute, på jobb eller på gymmet. Vi är glada för att kunna erbjuda Nordens största utbud av träningspass till Victoriahems hyresgäster. Bli inspirerad av våra fantastiska coacher, musik från kända artister och pass anpassade till alla nivåer. Nu kör vi!
  Christian Øvregaard, Head of Mentra
  Att kunna simma är livsviktigt och vi på Victoriahem vill ta ett större ansvar för denna viktiga färdighet. Det är roligt att vi även i år kan erbjuda simskola för våra barn och ungdomar som bor hos oss. Genom vårt samarbete med Malmö Kappsimningsklubb kan vi erbjuda våra boende en meningsfull fritid och sommar.
  Tannia Rosander Fazliu, områdeschef för Victoriahem i Malmö.
  Det känns jättekul att vi även denna sommar kan ordna aktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. Att dessutom göra det tillsammans med Karlskronahem och IFK Karlskrona är väldigt roligt. Vi hoppas på bra väder och stor uppslutning av ungdomar hela sommaren!
  Boel Petersson, områdeschef för Victoriahem i Karlskrona.
  Det känns oerhört roligt att arrangera fotbollsskola tillsammans med Bostäder i Borås och BAIK. Vi hoppas att det kommer att ge en gemenskap och rörelseglädje för barn och ledare, som bidrar till ännu större trivsel och trygghet på Hässleholmen. Tillsammans kan vi göra större skillnad än om vi är ensamma. Förhoppningen är också att vi får in fler barn i föreningslivet, som är en oerhört positiv kraft i samhället.
  Therese Riise, områdeschef för Victoriahem i Borås.
  Mamma United har visat bra resultat och vi tror att de kan bidra till att stärka den sociala hållbarheten i Ronna och Fornhöjden.
  Imran Raza, områdeschef för Victoriahem i Södertälje
  Det betyder något att arbeta tillsammans för att göra bostadsområdet trivsamt och fint, det kan stärka bandet mellan de boende och deras område.
  Jorunn Rådberg, bosocial chef på Victoriahem
  Vi arbetar på bred front för att minska vår påverkan på miljön. Att underlätta för alla de familjer som bor hos oss att leva lite mer klimatsmart är en del i det arbetet.
  Peter Ullmark, COO för Victoriahem
  Bostäder står för en stor del av vårt lands totala energianvändning, det innebär att vi som bostadsbolag också kan göra stor skillnad. Samarbetet med Bixia ligger i linje med våra energi- och miljömål för 2030, som bland annat handlar om att ställa om till 100 procent förnybar energi.
  Peter Ullmark
  Vårt mål är att göra det enklare och lönsammare att producera el från sol, vind och vatten. Därför vill vi gynna de lokala elproducenterna så att de blir fler och kan producera mer förnybar el. Nu hoppas vi att samarbetet med Victoriahem ska få ännu fler att vilja göra ett aktivt elval som gynnar både klimatet och producenterna.
  Oscar Carmefeldt, Account Manager på Bixia
  Främsta skälet är att vi vill kunna erbjuda bästa möjliga tillgänglighet och service till våra hyresgäster. Med en gemensam larmcentral för samtliga våra områden får vi också bättre överblick över de ärenden vi får in under jourtid. Det gör att vi kan vi kan kvalitetssäkra rutiner och säkerställa att vi fattar rätt beslut om vilka åtgärder vi behöver sätta in.
  Peter Ullmark, COO på Victoriahem
  Det gör att vi har erfarna operatörer som kan lösa vanliga problem redan över telefon. Om ärendet kräver hantering på plats skickar vi omgående ut en av våra behöriga fastighetstekniker, eller i de fallen Victoriahem anlitar andra entreprenörer lokalt ser vi till att de har bästa möjliga underlag och instruktioner för att snabbt kunna hjälpa hyresgästerna på bästa sätt.
  Linda Ehnvik, Key Account Manager, Securitas Sverige
  Det här är fantastiskt roligt och en stor bekräftelse på att vi arbetar på rätt sätt. Jag vill lyfta fram alla våra medarbetare, som varje dag gör sitt bästa för våra hyresgäster – det är tack vare dem vi får det här priset.
  Mikael Röjdemark, förvaltningschef på Victoriahem
  Kundundersökningarna ger oss viktig information som vi använder för att ta hand om våra områden på bästa sätt. Vi måste veta vad våra hyresgäster tycker och tänker för att kunna möta deras behov.
  Mikael Röjdemark
  Men vi kommer naturligtvis inte att luta oss tillbaka nu! Vi vill att ännu fler hyresgäster känner sig nöjda med oss som hyresvärd och att de känner att vi lyssnar på dem. Och det är fantastiskt roligt att märka att många tycker att vi arbetar på rätt sätt.
  Mikael Röjdemark
  Vi är väldigt glada för att Karlskrona kommun investerar i Kungsmarken och rustar upp fotbollsplanen Kulan och den närliggande dansbanan. Som fastighetsägare ser vi vikten av ett långsiktigt socialt engagemang och ansvar i Kungsmarken. Med det värdefulla samarbetet vi har och den investering som nu görs skapar vi en fin plats för våra boende, speciellt barn och unga, i området.
  Elna Omanovic, områdeschef för Victoriahem i Karlskrona
  Det är tack vare att vi gör det här tillsammans med privata aktörer och civilsamhället som det blir möjligt att genomföra och det känns riktigt bra. Det kommer bli ett stort lyft för den delen av Kungsmarken och vi hoppas att det kommer bli en mötesplats både för boende i området och för andra barn och familjer.
  Kommunalråd Börje Dovstad (L)
  För oss på Karlskronahem känns det extra viktigt att våra hyresgäster i området nu kommer få nya bra ytor där man både kan samlas och aktivera sig. Den här satsningen är efterfrågad i området och jag tror den kommer ge glädje till många.
  Rasmus Rasmussen, vd på Karlskronahem
  Vi hoppas att kunna minska vattenförbrukningen med nästan 30 procent när vi installerat IMD i alla våra fastigheter i Brickebacken.
  Pierre Lundberg, områdeschef för Victoriahem i Örebro.
  Vi har redan installerat snålspolande duschmunstycken i alla lägenheter, vilket ger hyresgästerna goda förutsättningar för att spara vatten.
  Pierre Lundberg
  Det känns extra roligt att vi har ett stort stöd av Hyresgästföreningen som även de ställer sig väldigt positiva till detta. Det är en win-win för alla om vi får ner vattenförbrukningen och i Örebro finns det en stor potential för det. Det känns riktigt bra.
  Pierre Lundberg
  Hus i miljonprogramsområden slukar ofta mycket energi. Men det innebär också att våra energiinvesteringar får extra stor effekt när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att även underlätta för alla de som bor hos oss att leva lite mer klimatsmart blir den totala effekten betydande.
  Per-Otto Bengtsson, energi- och miljöchef på Victoriahem
  Vi har redan kommit halvvägs mot vårt mål, med nio år kvar. Vi investerar stora summor varje år i energibesparande åtgärder som till exempel tilläggsisolering, fönsterbyten, individuell mätning av el och vatten, ventilationssystem med värmeåtervinning samt solceller. Vi har också satsat stort på förbättrad dialog med våra hyresgäster, där ser vi att förbrukningen av vatten och andelen felsorterat avfall minskat avsevärt.
  Per-Otto Bengtsson, energi- och miljöchef på Victoriahem
  Vi jobbar ständigt med att öka vår tillgänglighet, förbättra vår service samt öka tryggheten i boendemiljön i våra områden. Vi är därför glada över vårt samarbete med CSG, som kan erbjuda helhetslösning i form av en trygghetspatrull där våra hyresgäster snabbt får professionell hjälp oavsett vad det gäller. Trygghetsvärdarna är en viktig komplettering av vår ordinarie förvaltning.
  Daniel S Mattsson, regionchef för Stockholm Norra på Victoriahem
  Vi är en stor hyresvärd och en betydande andel av våra lägenheter finns i Stockholm-Mälardalen. Vi ser oss som en viktig samhällsaktör och en del av det innebär att vi vill vara med och aktivt bidra till att minska bostadsbristen i regionen. Det är därför glädjande att bostadsförmedlingen kunde förmedla över 1 000 av våra lägenheter under förra året.
  Mikael Röjdemark, förvaltningschef för Victoriahem
  Vi är väldigt nöjda med samarbetet. Det har möjliggjort ökad effektivitet i vår organisation. Vi har en nära dialog med Bostadsförmedlingen i Stockholm som gör ett fantastiskt arbete under hårt tryck från många sökande. Under 2022 kommer vi att ansluta resterande delar av vårt bestånd i Stockholm till bostadsförmedlingen, cirka 3 000 lägenheter.
  Mikael Röjdemark
  Landskrona är en stad med ett attraktivt läge, med närhet till Malmö och övriga Öresundsregionen. Det är också en kommun på frammarsch, där utvecklingen de senaste åren varit väldigt positiv. Vi ser stora möjlighet att med vår erfarenhet och storlek kunna bidra till att den utvecklingen fortsätter.
  Per Ekelund, vd för Victoria Park
  En nära dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. En stark lokal närvaro är en förutsättning för det.
  Per Ekelund, vd för Victoria Park
  Vi är glada för att vi har hittat en bra, stabil och långsiktig fastighetsägare som tar över våra hyresgäster och fastigheter i Landskrona. Victoria Park har goda förutsättningar att ta vid som ny ägare med resurser och ett socialt engagemang som vi sökte i processen.
  Ewa Folkesson, vd för Paulssons Fastigheter
  Genom affären skapar vi ekonomiska möjligheter för en fortsatt satsning på våra fastigheter i Lund med omnejd, för såväl befintliga utvecklingsfastigheter som nya fastighetsprojekt.
  Ewa Folkesson, vd för Paulssons Fastigheter
  Vi förvaltar våra områden med fokus på upprustning, kund samt bosociala insatser. Vi har redan idag ett starkt kundfokus i vår förvaltning där vi arbetar med att förbättra sådant som tillgänglighet, bemötande och återkoppling. Vi vill hela tiden bli bättre och våra årliga kundundersökningar visar att vi har en förbättringspotential vad gäller vår service.
  Mikael Röjdemark, förvaltningschef för Hembla och blivande förvaltningschef på Victoriahem
  Hyresgästombudsmannen blir en person som våra hyresgäster kan vända sig till för att lämna synpunkter eller för att få extra stöd med sitt ärende. Det kan exempelvis röra sig om synpunkter på vårt bemötande eller att man inte är nöjd med den service man fått av vår förvaltning, säger Mikael Röjdemark.
  Mikael Röjdemark
  Vår målsättning är att samtliga hyresgäster ska vara nöjda med oss som hyresvärd och den service vi ger. Hyresgästombudsmannen kommer framförallt att finnas till för att stötta våra hyresgäster, men det blir också en påminnelse för oss inom Victoria Park och Hembla att alltid komma ihåg att ha med oss kundperspektivet i allt vi gör.
  Mikael Röjdemark
  Vårt utbud av mindre lägenheter är inte så stort i området så dessa lägenheter har kompletterat vårt befintliga bestånd väl. Det känns kul att nu även kunna erbjuda fler unga vuxna en första bostad.
  Eleonor Biberg, områdeschef för Victoria Park i Linköping
  Utöver de nybyggda lägenheterna har vi även utfört fönsterbyte i området. Vi påbörjade dessutom nyligen upprustning av utemiljön. Vi renoverade samtliga lekplatser för ett par år sedan och nu ska vi se över alla innergårdar och omkringliggande miljöer. Det är ett arbete som kommer att pågå under ett par år.
  Eleonor Biberg, områdeschef för Victoria Park i Linköping
  Vi är idag två bolag, men med samma ägare, gemensam företagsledning, samma idé och samma affärsmodell. Så det här är ett naturligt steg för oss, och tiden är mogen för att ta det.
  Per Ekelund, vd för Victoria Park och Hembla
  Som Sveriges största privata hyresvärd blir Victoriahem också en starkare röst i diskussionen om det vi brinner allra mest för – miljonprogrammens framtid och utveckling.
  Per Ekelund
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera