Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör att Finansieringsvillkoret för inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 har uppfyllts

Hemfosa Fastigheter AB (publ) (the “Company”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 26 juni 2020 att de utnyttjar möjligheten till inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 ("Obligationen"). Inlösenförfarandet var villkorat av att ett marknadslån emitteras som refinansierar Obligationen ("Finansieringsvillkoret").

Bolaget offentliggör idag att Finansieringsvillkoret är uppfyllt och att inlösen av Obligationen kommer att ske den 17 juli 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera