Hemsö förbättrar globalt hållbarhetsindex (GRESB)

Report this content

Hemsö förbättrar resultatet avsevärt i årets GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), samt utses till global sektorledare inom kategorin projektutveckling ”health care”.

I oktober presenterades resultatet i 2021 års upplaga av GRESB. Indexet används av investerare för att bedöma möjligheter, risker och förbättringar som behöver göras för att möta samhällsbyggnadssektorns omställningsbehov. I kategorin befintliga fastigheter når Hemsö 83 poäng av 100 möjliga. I kategorin projektutveckling når bolaget 90 av 100 poäng. Intressentengagemang, hållbara material och riskanalys är några av de områden där Hemsö får mycket höga poäng.

– Utmärkelsen är ett mycket bra betyg på vårt hållbarhetsarbete när det gäller att planera och utveckla nya byggnader. Vi är glada över att vårt kontinuerliga arbete med hållbar utveckling av det befintliga beståndet av äldre fastigheter också återspeglas i resultatet i årets GRESB. Samtidigt märker vi att intresset för hållbarhetsfrågor ökar från olika intressenter, inte minst inom klimatområdet. Detta är ett område som Hemsö fokuserar extra på just nu. Vi har antagit en klimatstrategi med målsättningen 100% icke fossil energianvändning och netto noll koldioxidutsläpp för befintligt bestånd senast 2035 och satsar nu på att påtagligt minska klimatpåverkan från byggskedet, säger Nils Styf, vd på Hemsö.

I årets undersökning deltog över 1 500 fastighetsbolag och fonder med totalt 117 000 fastigheter i 66 länder. Undersökningen innefattar områden som till exempel styrning, hållbarhetsrapportering, energi, klimat och andel miljöcertifierade fastigheter, områden som Hemsö haft fokus på länge. 

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, vd                                                 08-501 170 01
Emma Weman, hållbarhetschef                  08-501 170 58

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 73,5 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan mars 2021 kreditbetyg A+ från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se

Taggar: