Bokslutskommuniké för Thalamus Networks 1 januari-31 december 2002.

Report this content

Bokslutskommuniké för Thalamus Networks 1 januari-31 december 2002. Nettoomsättningen ökade med 265% till 146,2 MSEK (40,0) jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärvet av Fiberdata AB svarar för huvuddelen av ökningen. Resultat efter finansnetto blev 7,4 MSEK (- 17,8). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapitalet uppgick till 16,2 MSEK (-1,9). Väsentliga händelser under året: * Fiberdata förvärvades i september 2002 från TurnIT AB. Thalamus erhöll en ägarandel på 17 procent av kapitalet och 19 procent av rösterna i TurnIT AB genom den garanti som utfärdades i samband med TurnIT:s nyemission. * Thalamus Operations har tecknat ett exklusivt avtal med Stadsnät i Örebro AB om att ta rollen som kommunikationsoperatör under åtta år. Avtalets värde bedöms uppgå till 152 MSEK under avtalsperioden. * Fiberdata har fått förtroendet att bygga en avancerad växellösning till Frösunda Assistans och Rehab Station. * Fiberdata tog i januari 2003 en stark position i Statskontorets avtal för abonnentväxlar. Totalt ingår sju leverantörer i ramavtalet, som bedöms omsätta 300 MSEK under de två avtalsåren. "Året som gått har varit mycket händelserikt och positivt för Thalamuskoncernen och vi ser fram emot ett spännande 2003 där vår absoluta målsättning är att redovisa ett positivt rörelseresultat", säger Jan Norman, VD för Thalamus Networks. För vidare information, kontakta Jan Norman, VD Thalamus Networks AB, 08-635 96 00, 0730-667 400, jan.norman@thalamus.se Se www.thalamus.se samt www.fiberdata.se för pressmeddelanden och bildarkiv. Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt 200 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00370/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar