Citat

En starkare början på 2022 med ökad orderstock och förbättrad debiteringsgrad.
Karin Annerwall Parö, CEO Hifab Group AB
Ökad orderstock och förbättrad effektivitet i uppdrag skapar trygghet inför 2022.
Karin Annerwall Parö, CEO Hifab Group AB
Vi har tillsammans utmanat den traditionella byggindustrin och visat vägen fram mot det fossilfria byggandet. Det har varit en lärorik resa där vi verkligen har fått testa oss fram på oprövad mark. En husgrund i återvunnet glas och väggar av lera och hampa har varit några av de stora miljövinsterna.
Jonas Larsson, byggledare Hifab
Genom systematiskt förbättringsarbete utvecklas verksamheten utifrån vad som är viktigt för kunderna och på så sätt kan vi skapa resultat och värde.
Annika Sjöwall, kvalitetschef Hifab
Nicke Rydgren är en stark ledare med fokus på försäljning och marknad, och har en lång erfarenhet av att leda verksamheter i förändring.
Petter Stillström, styrelseordförande i Hifab Group
Det här är ett drömprojekt. Det får en positiv utveckling på vattenkraften samtidigt som det hjälper en samhällsnyttig förening att fortsätta sitt arbete.
Fabian Alfvegren, projektledare på Hifab
Det är mycket roligt att vi får komma in och stötta BREB i deras teknik- och organisationsutveckling. SCADA kommer att underlätta för alla parter.
Kåre Sundin, Marknadsområdeschef Utland, Hifab
Jag uppskattar att vara delaktig i projekt där man bygger för framtiden. Skanska har ett grönt tänk när de bygger flexibla och anpassningsbara ytor för logistiska ändamål.
Bo Nikell, projektledare och kontrollansvarig, Hifab
Växande orderstock under en utmanande period.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Positiva marknadssignaler med fortsatta utmaningar.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Det är roligt att Skanska tar ansvar både för miljö och social hållbarhet.
Bo Nikell, projektledare på Hifab
Efter en trög start med en avvaktande marknad ser vi tydliga förbättringar under slutet av perioden.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Syftet med banflytten är att uppnå bullerreduktion, minska säkerhetsrisker för flygtrafiken men även ge Linköping stad en möjlighet att växa.
Lena Näslund, projektledare Hifab
Förbättrad lönsamhet och bibehållen omsättning trots ett utmanande år.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
En framgångsfaktor för att lyckas med god tillväxt är att få hela affärsflödet att hänga ihop genom insiktsfull kundutveckling, rätt behovsanpassat erbjudande samt effektivt sälj och professionell leverans.
Jonas Thimberg. Marknadsområdeschef Syd, Hifab
Vi ser tydliga förbättringar efter en trög inledning av hösten.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Trots ett utmanande kvartal ökar omsättningen samtidigt som resultatet förbättras.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Det är viktigt och intressant med företagets ekonomiska tillväxt. Alla medarbetare kan påverka vår riktning framåt!
Robert Johansson, CFO Hifab
Ökad omsättning börjar ge resultat som dock dämpats av Covid-19 pandemin.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Årets tillväxtsatsning börjar ge effekt och bromsar in omsättningsminskningen.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Som individ kanske du upplever det som att din påverkansgrad är ringa men är vi ett helt företag som varje dag tar små steg mot samma mål – ja då kan vi faktiskt göra skillnad!
David Lindgren, Hållbarhetschef Hifab
Vårt mål är att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten i allt vi gör. David Lindgren kommer kunna bidra mycket utifrån tidigare arbete och hjälpa oss att ta vårt miljö- och hållbarhetsarbete till nästa nivå
Patrik Schelin, VD Hifab
Jag är säker på att detta är rätt väg framåt för att få ökat intresse för yrket och kvalitetssäkra yrkeskunskaperna.
Magnus Pettersen, avdelningschef för Hifab DU-Teknik
Tillväxtsatsningar och störningar i projektverksamheten fortsätter påverka Hifabs resultat under tredje kvartalet 2019.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Uppdraget kommer att vara utmanande speciellt med tanke på projektets volym och att det ska genomföras i de centrala delarna av miljonstaden Dhaka.
Kent Strand, VD Hifab Oy
Jag imponeras av det jag ser på Hifab gällande den höga kompetensen bland våra medarbetare. Sammanlagt har jag över 100 medarbetare och jag är övertygad om att vi tillsammans kan uträtta stordåd.
Krister Ledberg, Marknadsområdeschef Hifab
Det här projektet har många unika aspekter men det som främst har bidragit till att stadsdelen saknar motstycke är sättet att tilldela mark – här har det varit kvalitet som har fått gå före pris.
Johan Bäckström, avdelningschef på Hifab i Linköping och kvalitetsansvarig i projektet.
Tillväxtsatsningar och störningar i projektverksamheten påverkar Hifabs resultat för det andra kvartalet 2019.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Det är viktigt att förstå att tillväxtsatsningen som genomförs är en avgörande del i vår långsiktiga plan för att stärka bolaget och leverera resultat på en ny nivå. Samtidigt är det olyckligt att störningar i projektverksamheten sammanfaller med dessa satsningar. Vi bedömer att projektstörningarna är av engångskaraktär och att vi har en fortsatt stark marknad framöver. Dessutom har vi varit framgångsrika i marknadsarbetet där vi förbättrat orderstocken i den svenska verksamheten, jämfört mot föregående år.
Patrik Schelin, koncernchef Hifab
Det är en smått overklig tillväxtkurva vi går igenom just nu. När jag började jobba på Hifab har flera medarbetare från tidigare arbetsplatser sökt sig hit. Det gör mig djupt tacksam och kanske kan jag tolka det som ett kvitto på mitt ledarskap.
Johan Bäckström, Avdelningschef Hifab Linköping & Jönköping
Jag ser Hifab som ett företag med en stabil grund som lutar sig mot tung erfarenhet och har en fin familjära stämning internt. Det tycker jag är mycket lovande. Här känner jag mig genast välkommen och det här intrycket vill vi givetvis förmedla vidare till kunden.
Cecilia Cederloo, marknadsområdeschef Hifab Norr
Hifab satsar och ökar sin närvaro i Mellansverige.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
På Hifab vill jag bygga upp något varaktigt. Jag vill att vi ska vara aktören som kunderna verkligen vill jobba med. Priset kommer inte att vara det avgörande utan det är Hifabs kvalitet som efterfrågas.
Farshad Saba, Marknadsområdeschef Öst, Hifab
Hifab investerar för tillväxt och starkare resultat.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Den framåtriktade satsningen med ett nytt marknadsområde kommer att ge oss den kraft som krävs för att vi ska ta nästa steg i vår utveckling på den svenska marknaden.
Patrik Schelin, VD Hifab
Hårt arbete, i kombination med noggrann planering och stark förankring i organisationen, resulterade i endast en veckas produktionsstillestånd i slutändan. Och en mycket nöjd kund!
Lena Åberg, projektledare Hifab Lokalutveckling
Fortsatt förbättrad effektivitet, och förbättrade timpriser, ger ett resultat som är bättre än föregående år.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Det här är ett kompetensområde som vi verkligen vill prioritera och utveckla vidare inom Hifab. Byggekonomi och kalkyl är viktiga komponenter i varje projekt och det känns tryggt att ha Sheida och hennes team på plats.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Vårt projekt kommer leda till att elförsörjningen ut till Dhakas invånare blir mer stabil och på så vis bidrar vi till ökad livskvalitet för alla som bor i staden.
Kent Strand, Vice VD Hifab Oy
Förbättrad lönsamhet under andra kvartalet är resultat av vårt strukturerade förbättringsarbete.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Vi ser allt större behov av förändringsledning med fokus på arbetsplatsutveckling i samband med att många väljer att byta till aktivitetsbaserade kontorslösningar.
Lena Åberg, förändrings- och senior projektledare, Hifab
Med stöd av Hifabs långsiktiga strategiplan fortsätter vi vårt strukturerade förbättringsarbete. Vi kommer fortsätta att fokusera på uppdrag som genererar maximalt värde för våra kunder och därmed högre lönsamhet för Hifab.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB
Stark avslutning på året med fortsatt positiv resultattrend.
Patrik Schelin, CEO, Hifab Group AB
Om du ska bli en bra projektledare behöver du ha förståelse för hur man bygger. Mitt bästa tips till unga jag möter i branschen är att de ska testa på entreprenadsidan först. Den kunskapen du kan få där går inte att hitta någon annanstans och det blir en ovärderlig erfarenhet.
Henrik Arwidson,senior projektledare på Hifab
För att vara en bra projektledare krävs struktur men framför allt engagemang och intresse. Och engagemang är inte svårt att uppbåda i det här projektet. Det här är det enda djupförvar som jag kommer att bygga i hela mitt liv. Det är unikt! Det är helt enkelt jätteläckert att få vara med om!
Ida Tjerngren, projektledare Hifab
Jag vill gärna ha krävande kunder som sätter press på mig och mitt team att leverera – då känner jag hur vi tillsammans utvecklar varandra.
Kristina Haraldsson, ny chef på energiavdelningen i Stockholm
Förbättrat resultat med lägre omsättning.
Patrik Schelin, VD Hifab Group AB
En mångfald av erfarenhet skapar dynamik i en grupp och jag är glad att få chansen att ta ett helhetsgrepp kring verksamhet i norra Sverige.
Markus Olofsson, marknadsområdeschef Hifab Norr
Det är angeläget och känns utmanande att få vara en del av den utveckling som nu sker inom en samhällsviktig funktion.
Patrik Schelin, VD Hifab
Väl utförda uppdrag ger goda referenser och på så sätt bygger vi starka relationer med återkommande kunder.
Rikard Appelgren, Hifabs styrelseordförande