Tillväxtsatsningar och störningar i projektverksamheten påverkar Hifabs resultat för det andra kvartalet 2019

Hifab kommer för det andra kvartalet att uppvisa ett negativt resultat i storleksordningen −6,5 (5,5) Mkr vilket beror på flera oberoende faktorer, vilka kortfattat beskrivs nedan.

Som tidigare meddelats pågår en tillväxtsatsning på den svenska marknaden, huvudsakligen genom organisk tillväxt. Satsningen innebär bland annat att vi har startat ett nytt marknadsområde och anställt ett stort antal konsulter i hela landet samt förstärkt ledarskapet med flera erkänt duktiga chefer. Per dags datum har över 70 nya medarbetare anställts, varav 44 redan har börjat. Initialt har vi kostnader runt dessa rekryteringar och andra åtgärder vilka förväntas ge positiv effekt med ökad omsättning och förbättrat resultat från och med slutet av året.

Marknaden har generellt varit stabil för alla våra marknadsområden, dock har vi drabbats av störningar i projektverksamheten under våren. Några uppdrag har stoppats, avbrutits eller skjutits framåt och upphandlingar har tagit längre tid. Orsakerna till detta varierar men sammantaget ser vi att beslut om att starta projekt tar lite längre tid och uppbromsningar sker för att parera för nya förutsättningar. Vi har även drabbats av att en av vår beställare är under rekonstruktion, vilket inneburit att resultatet belastas av en befarad kundförlust.

Tillväxtsatsningen och störningar i projektverksamheten har inneburit en temporär effektivitetsminskning med lägre debiteringsgrad samt reservationer för engångskostnader. Därutöver finns en kalendereffekt som innebär att årets andra kvartal innehåller 1,5 produktionsdagar färre jämfört med föregående år, vilket negativt påverkar resultatet med cirka 1,5 Mkr.

– Det är viktigt att förstå att tillväxtsatsningen som genomförs är en avgörande del i vår långsiktiga plan för att stärka bolaget och leverera resultat på en ny nivå. Samtidigt är det olyckligt att störningar i projektverksamheten sammanfaller med dessa satsningar. Vi bedömer att projektstörningarna är av engångskaraktär och att vi har en fortsatt stark marknad framöver. Dessutom har vi varit framgångsrika i marknadsarbetet där vi förbättrat orderstocken i den svenska verksamheten, jämfört mot föregående år, förklarar Patrik Schelin koncernchef för Hifab.

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 14.00 CET. 

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är viktigt att förstå att tillväxtsatsningen som genomförs är en avgörande del i vår långsiktiga plan för att stärka bolaget och leverera resultat på en ny nivå. Samtidigt är det olyckligt att störningar i projektverksamheten sammanfaller med dessa satsningar. Vi bedömer att projektstörningarna är av engångskaraktär och att vi har en fortsatt stark marknad framöver. Dessutom har vi varit framgångsrika i marknadsarbetet där vi förbättrat orderstocken i den svenska verksamheten, jämfört mot föregående år.
Patrik Schelin, koncernchef Hifab