Hifab satsar regionalt – nytt marknadsområde i Öst

Report this content

För att möta marknadens ökade efterfrågan, och ytterligare stärka Hifabs position, startar vi ett nytt marknadsområde som har en geografisk täckning från Jönköping i söder till Uppsala i norr.

Stora investeringar pågår och planeras i Mellansverige där höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer att vara ett dominerade projekt som driver samhällsutvecklingen i ett flertal orter och städer utmed sträckningen. För att möta marknaden och ytterligare stärka vår position startar vi marknadsområde Öst.

- Den framåtriktade satsningen med ett nytt marknadsområde kommer att ge oss den kraft som krävs för att vi ska ta nästa steg i vår utveckling på den svenska marknaden. Tillväxt, samt att stärka oss på våra lokala marknader, ligger i linje med vår strategi. Nu skapar vi rätt förutsättningar för att lyckas, inte bara i det nya marknadsområdet, utan även i befintliga marknadsområden, säger Patrik Schelin VD för Hifab.

Det nya marknadsområdet har en geografisk täckning från Jönköping i söder till Uppsala i norr. Befintlig verksamhet i Jönköping, Linköping, Norrköping, Västerås och Uppsala flyttas över till det nya marknadsområdet Öst. Genom denna förändring får befintliga marknadsområden i Syd och Mitt ett tydligare regionalt fokus och ökad kraft att utveckla Göteborgs- och Malmöregionen i Syd och Stockholmsregionen i Mitt.

Som chef för Marknadsområde Öst har Farshad Saba anställts. Farshad kommer närmast från Sweco där han tidigare varit regionchef. Utöver rollen som marknadsområdeschef kommer Farshad ingå i Hifabs koncernledning.

- Vi är väldigt glada att hälsa Farshad Saba välkommen i rollen som chef för det nya marknadsområdet. Jag ser verkligen fram mot ett gott och utvecklande samarbete med Farshad som är en erkänt duktig ledare, avslutar Patrik Schelin.

För ytterligare information kontakta
Patrik Schelin, CEO
Hifab Group AB 
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifab är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den framåtriktade satsningen med ett nytt marknadsområde kommer att ge oss den kraft som krävs för att vi ska ta nästa steg i vår utveckling på den svenska marknaden.
Patrik Schelin, VD Hifab