Hifab anställer ny VD – Nicke Rydgren

Report this content

Styrelsen för Hifab Group har utsett Nicke Rydgren till ny VD för Hifab Group med tillträde senast 1 augusti 2022. Han kommer närmast från det börsnoterade bolaget Projektengagemang Sweden AB (PE Teknik & Arkitektur) där han verkat sedan 2017, nu senast som COO i koncernledningen. Innan PE har Nicke Rydgren en bakgrund som företagare och managementkonsult innan verksamheten avyttrades till Bisnode (D&B) 2013, där han också var verksam till 2016. 

– Styrelsen är mycket glad att kunna välkomna Nicke Rydgren som Hifabs nästa VD. Han är en stark ledare med fokus på försäljning och marknad, och har en lång erfarenhet av att leda verksamheter i förändring, säger Petter Stillström, styrelseordförande i Hifab Group.

– Jag är stolt och hedrad över uppdraget att leda Hifab och ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med alla medarbetare och kunder, säger Nicke Rydgren.

När Nicke Rydgren tillträder som VD kommer Karin Annerwall Parö att återgå som styrelsens ordförande.

Denna information är sådan som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-07 09:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Petter Stillström, Styrelseordförande, 070-747 5661
Karin Annerwall Parö, VD, 073-412 66 62
Hifab Group AB 

Hifab är specialister inom projektledning med tillhörande konsulttjänster. Vi finns till för de som äger, utvecklar, förvaltar och nyttjar fastigheter och anläggningar. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nicke Rydgren är en stark ledare med fokus på försäljning och marknad, och har en lång erfarenhet av att leda verksamheter i förändring.
Petter Stillström, styrelseordförande i Hifab Group