Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 Thalamus Networks redovisar ett resultat efter finansnetto på 0,8 MSEK (- 7,6)för perioden januari till juni. * Nettoomsättningen ökade med 34% till 24,7 MSEK från 18,4 MSEK, en ökning på 34% * Koncernen redovisar ett positivt resultat efter finansnetto, 0,8 MSEK (- 7,6), en resultatförbättring med 8,4 MSEK * Kassaflödet för den löpande verksamheten var positivt * Fokuseringen på Syd- och Västsverige har givit önskade effekter * Jan Norman ny VD sedan 1 juni. - Det är mycket glädjande att de åtgärder vi genomfört nu ger full effekt och att vi även för kvartal 2 redovisar ett positivt resultat efter finansnetto säger Jan Norman, VD Thalamus Networks AB. Thalamus Networks AB (www.thalamus.se) erbjuder fastighets- och nätägare samt boende bredbandsbaserade IT-tjänster som skapar grunden för effektiv fastighetsdrift, säker och snabb kommunikation och ett ökat fastighets- och nätägarvärde. Thalamus Networks omsatte 2001 ca 40 MSEK och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har i dag ett 30-tal anställda i Ängelholm, Göteborg och Stockholm. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Thalamus Operations AB och Thalamus Consulting AB. För vidare information kontakta: Jan Norman, VD för Thalamus Networks AB Tel: 08-691 09 00, 070-544 95 08 E-post: jan.norman@thalamus.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar