Eventuell delaktighet i affärsetiska överträdelser

Världsbanken har tillsammans med Hifab genomfört revision i ett världsbanksfinansierat uppdrag i Laos. Uppdraget avser projektledning av ett vägprojekt till ett värde av ca 3 MSEK som Hifab International AB genomfört tillsammans med lokala samarbetsparters under perioden 2013-2014. Utredningen indikerar att anställda vid Hifab International AB har varit delaktig i affärsetiska överträdelser. I avvaktan på vad utredningen slutligen visar kommer Hifab bistå Världsbanken fullt ut i den fortsatta granskningen. Utöver detta har Hifab tillsatt en internutredning.   

”Vi genomför ca 1500 uppdrag per år och samtliga omfattas av vår CSR-policy och våra affärsetiska regler. Vi ser mycket allvarligt på misstankarna om att det har förekommit oegentligheter och vidtar aktivt åtgärder för att utreda den misstänkta incidenten och bemöta Världsbankens frågor”, säger Patrik Schelin, VD för Hifab Group.

I avvaktan på fortsatt utredning har Världsbanken utfärdat en temporär sanktion som innebär att Hifab International AB och Hifab OY inte kan delta i anbudsarbete där Världsbanken är delaktiga i finansieringen. Den temporära sanktionen förhindrar inte dessa bolag att uppfylla sina avtalsförpliktelser i dom tre Världsbanksfinansierade projekten som bolagen för närvarande är involverade i.  

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017 kl. 16:55 CET. 

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se