Fortsatt tillväxtresa för Hifab i Norrland

Hifabs tillväxtresa i Norrland fortsätter genom rekrytering av Stefan Bäcklund som ny avdelningschef till Umeå.

- Stefan Bäcklund har lång erfarenhet från bygg- och anläggningsmarknaden i Norrland och kommer tillföra ytterligare ledarskap och affärsmannaskap till vårt växande gäng, säger Kåre Sundin, marknadsområdeschef Norr.

Stefan har haft ledande positioner under hela sitt yrkesverksamma liv inom olika produktsegment så som hus och anläggningsbyggande med både större och mindre projekt. Han har även arbetat med drift och underhåll av infrastruktur och anläggningar.

Med min långa erfarenhet från entreprenadbranschen blir det mycket spännande att få arbeta med ett mer kundorienterat fokus hos Hifab. Som ny avdelningschef är min främsta ambition att tillsammans med mina medarbetare utveckla och stärka Hifabs marknadsposition som projektledningsföretag i norra Sverige.

Stefan kommer närmast från NCC och börjar hos Hifab i april.

För ytterligare information kontakta:
Emma-Lisa Runius, kommunikationsansvarig
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifab är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Taggar:

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Media

Media