Hållbar renovering när Färila kyrka får ny skrud

Report this content

Renoveringen av Färila kyrka blev färdigt före utsatt tid och till en längre kostnad än beräknat.

Under de senaste nio månaderna har Färila kyrka i Hälsingland genomgått en omfattande exteriör renovering. Hifab har anlitats som projektledare och även bidragit med expertis inom restaurering med antikvarisk kompetens.

Att göra ett renoveringsjobb på en kulturhistorisk viktig byggnad såsom Färila Kyrka kräver att arbetet utförs noggrant och med ett långsiktigt tänk. Som partneringledare med expertkompetens inom restaurering har Hifab varit involverad under hela det intensiva projektet. Och projektet har genomförts med bravur – den nyrenoverade kyrkan har fått godkänt av länsstyrelsen, länsmuseet och byggantikvarier och projektet blev klart sex veckor före utsatt tid och till 12% lägre kostnad än budgeterat.

Anledning till varför arbetet blev klart i förväg och att byggprocessen varit så smidig tror kyrkoherden Jan Bonander har att göra med arbetssättet. Under renoveringen har alla parter haft full insyn och varit delaktiga i arbetet och jobbat med lösningar allt eftersom, en arbetsform som kallas för partnering.

– Det handlar framför allt om att kunna samtala med varandra och ha en direkt konversation mellan utförare och beställare och lösa problem på en gång, i stället för att vänta. Det har fungerat klockrent under hela det här projektet, säger Jan Bonander.

I början av september stod den nyrenoverade kyrkan klar, med nymålad fasad, renoverade kyrkklockor och med 13 ton nylagd plåt på taket.

Cecilia Cederloo, marknadsområdeschef Norr på Hifab konstaterar:

– Genom gott samarbete kan man både renovera varsamt och hållbart men fortfarande hålla tidplan och budget. Färila är en förebild för alla typer av byggprojekt tycker vi!

Fotograf: Pelle Nyberg

För ytterligare information kontakta
Emma-Lisa Runius, kommunikationsansvarig
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Media

Media