Hifab förvärvar Kanenergi Sweden AB

Hifab förstärker sin position inom energisegmentet genom att förvärva samtliga aktier i KanEnergi Sweden AB.  KanEnergi har 7 medarbetare och kontor i Göteborg. I och med förvärvet förstärks Hifabs verksamhet i Göteborg till ca 35 medarbetare. Affären ligger helt i linje med Hifabs strategi med tillväxt inom storstadsområden och att förstärka affären inom marknadssegment med stark efterfrågan. 

KanEnergi är ett svenskt konsultbolag med kärnkompetens inom förnyelsebar och effektiv energianvändning åt fastighets- och industrikunder. Bolaget omsätter ca 7 MSEK och har 7 anställda.

Affären förstärker vår kompetens inom energiområdet och bidrar med värdefulla kundrelationer. Det bidrar till att fortsatt möta en stark efterfrågan inom området. Förvärvet innebär också att vi bättre kan hjälpa befintliga kunder att effektivisera sin energianvändning. 

För ytterligare information kontakta CEO Jeanette Saveros, Hifab Group AB, telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 430 medarbetare fördelade på 17 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 460 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera