Hifab projektleder tillväxtprogram i Bangladesh

Som en följd av Hifabs långsiktiga utvecklingsarbete i Bangladesh har vi återigen fått förnyat förtroende av vår största kund, LGED. Hifab har fått i uppdrag att vara övergripande projektledare för Fas 2 av investeringsprogrammet ”City Region Development”. Programmet syftar till att öka tillväxten och investeringsklimatet i utvalda storstadsregioner i landet.

(Ej regulatorisk information) – Det är ett intressant och utmanande uppdrag vi har fått, säger Dulal Rahim, avdelningschef för region Asien på Hifab. Syftet med investeringsprogrammet är att stärka lokal ledning och kapacitet för hållbar service och stadsplanering. Vår roll är att vara kundens övergripande projektledare och vi kommer även planera, projektera och byggleda genomförandet av de föreslagna investeringarna.

Den långsiktiga målsättningen med det aktuella projektet är att förbättra infrastrukturen i städer, såsom vattenförsörjning och avfallshantering så att storstadsregionerna tillsammans kan ge ekonomisk utveckling längs gränserna Bangladesh-Kina-Indien-Myanmar.

Total investeringsvolym är 250 MUSD vilket finansieras genom ett lån av Asian Development Bank. Hifab är övergripande projektledare och har till sin hjälp underkonsulterna Otak (USA) och tre lokala firmor. Hifabs uppdrag är på 5,87 MUSD och startar i juli 2017 och kommer att ta ca fyra år att genomföra.

Hifab har sedan 40 år tillbaka ett stort engagemang inom utvecklingsprojekt som spänner över ett 20-tal länder runt om i världen. I Bangladesh har vi länge haft en permanent representation och är idag en erfaren och uppskattad partner inom projekt som omfattar infrastruktur, landsbygd, vattenförsörjning och utbildning.

Kontakt
Nathalie Tranefeldt
Director, Region Asia, Hifab International AB
Nathalie.Tranefeldt@hifab.se

För ytterligare information kontakta 
Per Ångquist, Marknadschef
Hifab Group AB 
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är ett intressant och utmanande uppdrag vi har fått. Syftet med investeringsprogrammet är att stärka lokal ledning och kapacitet för hållbar service och stadsplanering.
Dulal Rahim, avdelningschef för region Asien för Hifab