Hifab projektleder uppförande av ny fabrik i Heby utanför Uppsala

Ett ökat bostadsbyggande innebär att efterfrågan på betongstommar stiger. För att möta marknadens behov investerar Thomas Betong i en helt ny fabrik i Heby utanför Uppsala för produktion av prefabricerade skalväggar och plattbärlag. Projektet innebär en investering på 80 MSEK och de första leveranserna från den nya fabriken beräknas ske efter sommaren 2017.

Hifab har fått uppdraget att projektleda uppförandet av den nya anläggningen. Projektstart sker omgående med förberedande arbeten samt hantering av tillstånd och bygglov.

- Ett intressant och utmanande uppdrag, särskilt med tanke på en kort tidplan. Vi kommer att samla vår spetskompetens i den projektgrupp som går under ledning av vår huvudprojektledare Michael Eklund.  

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin 
Hifab Group AB 
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 400 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 450 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se