Rättelse: Års- och hållbarhetsredovisning 2021 för Hifab Group AB

Report this content

Rättelse med komplettering av bifogad års- och hållbarhetsredovisning för Hifab Group 2021.

Hifab publicerar årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen för 2021.

Från och med den 4 april 2022, finns Hifabs års- och hållbarhetsredovisning för 2021 tillgänglig på bolagets hemsida www.hifab.se.

Den printade versionen av årsredovisningen kan beställas genom att skicka ett mejl med namn och adress till hifabgroup@hifab.se.

För ytterligare information kontakta
Karin Annerwall Parö, CEO
Hifab Group AB 
telefon: 010-476 60 00

Hifab är specialister inom projektledning med tillhörande konsulttjänster. Vi finns till för de som äger, utvecklar, förvaltar och nyttjar fastigheter och anläggningar. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 11 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 320 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se