Robert Johansson ny CFO på Hifab

Report this content

Hifab Group AB har anställt Robert Johansson som ny CFO. 

Hifab Group AB har anställt Robert Johansson som ny CFO, detta som ett led i successionsplaneringen där nuvarande CFO, Elisabeth Brattlund, går i pension. Robert kommer närmast från en roll som CFO för Meritmind koncernen och innan dess som CFO för JKL Group och Softronic AB. Robert tillträder sin tjänst senast 1 maj 2020 och kommer ingå i koncernledningen.

Patrik Schelin, CEO på Hifab, kommenterar den nya rekryteringen:
– Vi är mycket glada över rekryteringen av Robert Johansson. Robert har gedigen erfarenhet, från konsult- och projektverksamheter, inom ekonomi och redovisning och med ett stort affärsfokus, vilket vi kommer dra stor nytta av. 

För ytterligare information kontakta:
Patrik Schelin, CEO
Hifab Group AB 
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se