Robert Johansson ny CFO på Hifab

Hifab Group AB har anställt Robert Johansson som ny CFO. 

Hifab Group AB har anställt Robert Johansson som ny CFO, detta som ett led i successionsplaneringen där nuvarande CFO, Elisabeth Brattlund, går i pension. Robert kommer närmast från en roll som CFO för Meritmind koncernen och innan dess som CFO för JKL Group och Softronic AB. Robert tillträder sin tjänst senast 1 maj 2020 och kommer ingå i koncernledningen.

Patrik Schelin, CEO på Hifab, kommenterar den nya rekryteringen:
– Vi är mycket glada över rekryteringen av Robert Johansson. Robert har gedigen erfarenhet, från konsult- och projektverksamheter, inom ekonomi och redovisning och med ett stort affärsfokus, vilket vi kommer dra stor nytta av. 

För ytterligare information kontakta:
Patrik Schelin, CEO
Hifab Group AB 
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se