Rösträttskedjan är ett halssmycke som skänktes till författaren, freds- och rösträttskämpen Ann-Margret Holmgren (1850–1940).


Fotograf: Foto: Ola Myrin, Statens historiska museer.

Rösträttskedjan är ett halssmycke som skänktes till författaren, freds- och rösträttskämpen Ann-Margret Holmgren (1850–1940). Smycket var en present på hennes 60-årsdag från LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, som tack för insatser i rösträttsrörelsen. Ann-Margret Holmgren grundade 60 lokalföreningar inom LKPR. Kedjan är av guld och består av 60 minnesplaketter som representerar lokalföreningarna hon startade. Smycket har inskriptionen ”JUS SUFFRAGII” som betyder ”rätt att rösta”. Jus Suffragii var också namnet på den officiella tidskriften för ”International Woman Suffrage Alliance”, en internationell rösträttsorganisation som LKPR tillhörde. Rösträttskedjan är tillverkad 1910 av C G Hallbergs Guldsmeds AB. Föremålet är inlånat från Nordiska museet. Foto: Ola Myrin, Statens historiska museer.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Historiska museet – upplev och utforska Sveriges historia. Vi berättar om dramatiska livsöden, maktkamper, kärlek, fest och vardag från istid till nutid. Samlingarna består av tio miljoner föremål från 10 000 år. Se vikingatida skatter, reliker, världsunika rustningar, madonnor och mycket mer. Museet ingår i Statens historiska museer.

Prenumerera