Suffragettsjalen har tillhört Frigga Carlberg (1851-1925), som var mycket aktiv i kampen för kvinnors rösträtt i Sverige.


Fotograf: Foto: Ola Myrin, Statens historiska museer.

Den här sjalen har tillhört Frigga Carlberg (1851-1925), som var mycket aktiv i kampen för kvinnors rösträtt i Sverige. Hon var journalist och författare och skrev opinionsbildande texter och flera pjäser med rösträttstema. Frigga Carlberg sympatiserade med Suffragetterna – rösträttskämparna i Storbritannien. Sjalen går i Suffragetternas färger – vitt, grönt och purpur: Vitt symboliserade renhet, både i privatlivet och i det offentliga. Grönt stod för hopp och för nytt liv. Purpur, den kungliga färgen, symboliserade värdighet och självrespekt. Sjalen är lånad av Frigga Carlbergs barnbarnsbarn Gertrud Dahlberg i Köping. Foto: Ola Myrin, Statens historiska museer.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Historiska museet – upplev och utforska Sveriges historia. Vi berättar om dramatiska livsöden, maktkamper, kärlek, fest och vardag från istid till nutid. Samlingarna består av tio miljoner föremål från 10 000 år. Se vikingatida skatter, reliker, världsunika rustningar, madonnor och mycket mer. Museet ingår i Statens historiska museer.

Prenumerera