Hjärnfonden delar ut 5,6 miljoner kronor till framtidens forskarelit

20 unga hjärnforskare från fem svenska universitet får Hjärnfondens eftertraktade postdoc-stipendier. Var och en får 280 000 kronor för att på heltid kunna ägna sig åt livsviktig forskning på hjärnans område. Parkinsons– Alzheimers– och bipolär sjukdom, samt ätstörningar och forskning kring ALS är några av de områden som står i fokus.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga postdoc-stipendium och forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Vetenskapliga nämndens expertis är en garanti för att de forskare som stöds av Hjärnfonden är de allra bästa inom sitt område. Postdoc-stipendiet är mycket eftertraktat eftersom det möjliggör för forskarna att självständigt driva sin forskning framåt – något som annars är svårt rent ekonomiskt de första åren efter disputation.

En av stipendiaterna är Daniel Edgar, 35, som forskar om ALS vid Karolinska institutet i Stockholm.

Min forskning angriper bakomliggande orsaker för flera olika neurodegenerativa sjukdomar. Jag hoppas upptäcka genetiska och farmakologiska verktyg för att kunna påverka metallbalansen. Förhoppningsvis kan jag genom att manipulera nivåer av metaller motverka uppkomsten av neurologiska sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och ALS.

I år är det 20 år sedan Hjärnfonden bildades för att finansiera forskning som ökar vår kunskap om hur hjärnan fungerar och hur dess sjukdomar kan behandlas. Sedan dess har vår kunskap om hjärnan växt explosionsartat – 90 procent av det vi vet om hjärnan har vi lärt oss under dessa år. Forskningsläget ser ljust ut när det gäller forskarnas förmåga att förstå människan mest komplicerade kroppsdel. Samtidigt är mycket outforskat – flera viktiga upptäcker återstår för att få fram nya, effektiva behandlingar mot hjärnans sjukdomar.

– Vi tror att våra stipendiater med sin forskning kommer att driva utvecklingen framåt inom hjärnforskningen och bidra till att vi i framtiden kan förebygga, behandla och bota ännu fler hjärnrelaterade sjukdomar. Tack vare gåvor från våra givare och donatorer kan Hjärnfonden för 18:e året i rad dela ut postdoc-stipendier stöd till livsviktig forskning, säger Hjärnfondens generalsekreterare, Gunilla Steinwall.

Utöver postdoc-stipendiet finansierar Hjärnfonden flera forskningsprojekt inom neurovetenskapen. Förra året kunde Hjärnfonden dela ut 26 miljoner kronor till 53 forskningsprojekt.

Här är alla postdoc-stipendiater
Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor som var och en får avser forskning på heltid inom neuroområdet under ett år. För att läsa mer om varje stipendiat – klicka på respektive namn.

Namn, universitet, forskningsområde

För mer information kontakta gärna:
Arna Sunje, press- och webbansvarig Hjärnfonden, 076-786 07 60, arna.sunje@hjarnfonden.se
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden, 070-833 44 71,
gunilla.steinwall@hjarnfonden.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Min forskning angriper bakomliggande orsaker för flera olika neurodegenerativa sjukdomar. Jag hoppas upptäcka genetiska och farmakologiska verktyg för att kunna påverka metallbalansen. Förhoppningsvis kan jag genom att manipulera nivåer av metaller motverka uppkomsten av neurologiska sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och ALS.
Danie Edgar
Vi tror att våra stipendiater med sin forskning kommer att driva utvecklingen framåt inom hjärnforskningen och bidra till att vi i framtiden kan förebygga, behandla och bota ännu fler hjärnrelaterade sjukdomar. Tack vare gåvor från våra givare och donatorer kan Hjärnfonden för 18:e året i rad dela ut postdoc-stipendier stöd till livsviktig forskning.
Gunilla Steinwall