Dela

Citat

– Det är med stor glädje vi idag kan dela ut 3 miljoner kronor till den livsviktiga ALS-forskningen, tack vare alla generösa gåvor som kommit via Ice Bucket Challenge. ALS är en dödlig sjukdom som vi inte har något botemedel för. Detta ambitiösa och unika projekt vi stödjer kommer visa på nya mekanismer och samband rörande ALS-sjukdomens uppkomst och därmed öka möjligheterna att utveckla framtida behandlingar. Nu hoppas vi att engagemanget ska fortsätta även utan ishinksutmaningar. Grundforskning är kostsam och mer resurser behövs om vi ska komma närmare ett genombrott,
säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare för Hjärnfonden.
Förhoppningen är att vår forskning ska ge oss ny kunskap om komplikationerna med levodopabehandling vid Parkinsons sjukdom
Per Andrén, forskare Uppsala universitet
Genom projektet kommer vi att lära oss mer om de tidigaste händelserna vid Alzheimers sjukdom, samt om riskfaktorer som sätter igång eller stimulerar sjukdomsprocessen
Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet.
Det är ingen tillfällighet att året Nobelpris i medicin går till forskning om hjärnan
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden
Det blir ett spännande och innovativt partnerskap som vi tror kommer ge mycket energi
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden
Det är fantastiskt att på bara en vecka har vi tillsammans lyckats samla in en miljon kronor och det är bara början
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden
Det är otroligt vilken generositet som människor världen över visar.
Ulrica Dahlberg ordförande i Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning
Anslaget från Hjärnfonden är ett viktigt erkännande och kommer att användas till att finansiera våra patientnära studier, där vi undersöker personer drabbade av Alzheimers sjukdom och Parkinson-relaterade tillstånd
Oskar Hansson
Vi har valt att utgå ifrån patienter och familjer med ärftliga former av demenssjukdom vilket är ett kraftfullt sätt att studera sjukdomsförloppet och därmed utveckla förebyggande och bromsande mediciner.
Caroline Graff, forskare
Anslaget från Hjärnfonden gör att vi kan fortsätta forskningen med bibehållen int
Fredrik Elinder
Anslaget från Hjärnfonden ger oss de nödvändiga finansiella och tidsmässiga förutsättningarna.
Christian Benedict
Ett anslag från Hjärnfonden är ett viktigt erkännande att den forskning vi gör har betydelse för att hjälpa barn med hjärnskador.
Carina Mallard
Sverige ligger i framkant när det gäller forskningen inom stroke och både trombolys och den senaste revolutionerande behandlingen med stentretriever är stora genombrott som skett de senaste decenniet.
Gunilla Steinwall
Det är enbart genom forskning som dessa framsteg kunnat uppnås
Ted Ebendal, sekreterare i Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd
Det är enbart genom forskning som dessa framsteg kunnat uppnås.
Ted Ebendal, sekreterare i Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd
Demenssjukdom är ett allt växande problem sett ur ett hälsovårds- och samhällsekonomiskt perspektiv. Behovet av fördjupad förståelse för de mekanismer vilka tros vara kopplade till eller ligga bakom sjukdomen av oerhörd vikt.
Maria Bjerke
Förhoppningsvis kan vi så småningom möjliggöra att barn och ungdom efter TBI (Trauamtic Brain Injury, TBI) ska kunna återupprätta en bra livskvalitet i nivå med sin åldersgrupp, även på det kognitiva planet. Min förhoppning är att kunna ta fram individspecifika läkemedel beroende på graden av TBI och ålder.
Juliana Kele-Olovsson
Min forskning angriper bakomliggande orsaker för flera olika neurodegenerativa sjukdomar. Jag hoppas upptäcka genetiska och farmakologiska verktyg för att kunna påverka metallbalansen. Förhoppningsvis kan jag genom att manipulera nivåer av metaller motverka uppkomsten av neurologiska sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och ALS.
Danie Edgar
Vi tror att våra stipendiater med sin forskning kommer att driva utvecklingen framåt inom hjärnforskningen och bidra till att vi i framtiden kan förebygga, behandla och bota ännu fler hjärnrelaterade sjukdomar. Tack vare gåvor från våra givare och donatorer kan Hjärnfonden för 18:e året i rad dela ut postdoc-stipendier stöd till livsviktig forskning.
Gunilla Steinwall
I Sverige har vi traditionellt haft stark forskning kring demens och jag hoppas verkligen att vi nu kommer göra ännu större insatser. Hjärnfonden har en viktig roll när det gäller att informera och samla in pengar kring hjärnans alla sjukdomar.
Miia Kivipelto
Denna studie visar på ett unikt sätt hur otroligt viktigt det är att ta hand om våra hjärnor igenom hela livet, och att den vardagliga stressen som vi har vant oss vid kan få allvarliga konsekvenser för våra hjärnor på längre sikt
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden
- Det här är verkligen en fantastisk upptäckt som jag tror kommer ha stor betydelse för forskningen kring åldrande. Jag hoppas att den kommer föra oss ett steg närmare att faktiskt förstå hur vi åldras och förstå vad vi kan göra åt det, säger Jaime M. Ross som är en av de forskare vid Karolinska Institutet som med stöd av Hjärnfondens postdoc-stipendium, kopplat till studier av hjärnans åldrande, ligger bakom de nya resultaten.
Jaime Ross, postdoc
Det är verkligen glädjande att se att det finns så många oerhört kvalificerade svenska hjärnforskningsprojekt, och vi är glada att tack vare gåvor från våra givare kunna stötta 33 av de främsta hjärnforskningsprojekten i Sverige, .
Gunilla Steinwall, generalsekreterare, Hjärnfonden
Vi ser väldigt positivt på den förändringen, det kan betyda enormt mycket för de ca 30 000 som årligen drabbas av stroke. Men fortfarande ser vi utrymme för förbättring, varje minut räknas,
säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare för Hjärnfonden.
Tack vare forskningen och att jag blev skickligt omhändertagen lyckades läkarna rädda mitt liv, säger Mathias ”Bissen” Larsson. Alla kan drabbas av en stroke och jag vill gärna bidra till att hjälpa andra som drabbas av en hjärnskada genom stöd till forskningen. Att Sveriges skickligaste golfspelare ställer upp känns enormt kul. Nu får vi hoppas på att de slår många birdie,
säger Mathias ”Bissen”Larsson.
På söndag är det 3 år sedan Mattias Bissen Larsson drabbades av en stroke. Han var en av 30 000 som årligen drabbas av folksjukdomen stroke. Bissen har inte bara envist kämpat med sin rehabilitering utan dessutom dragit i gång Bissen Brainwalk, en fantastisk insamling för forskning om hjärnan som räddat hans liv. Bissen är en eldsjäl vars engagemang gör det möjligt för oss att stödja den livsviktiga forskningen och förbättra utsikterna för oss själva, våra barn och barnbarn genom att hitta nya lösningar på hjärnans olika sjukdomar säger
Gunilla Steinwall, generalsekreterare på Hjärnfonden.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp