Hjärnfonden delar ut rekordsumma till svensk hjärnforskning

Hjärnfonden delar ut 28 miljoner kronor till livsviktig hjärnforskning. Pengarna går till drygt 50 svenska hjärnforskningsprojekt som får 500 000 kronor vardera. I år är det den största utdelningen någonsin sedan Hjärnfonden bildades 1994. Bland annat stöds forskning kring Alzheimers sjukdom, stroke, hjärnskador, MS, beroende med flera.

Svensk hjärnforskning är på frammarsch och står sig mycket väl internationellt. Samtidigt är den ekonomiskt underprioriterad. I Sverige kostar hjärnsjukdomar samhället 165 miljarder kronor per år och mer än var tredje svensk kommer någon gång i livet att drabbas av en hjärnsjukdom. De 28 miljoner kronor som Hjärnfonden tack vare sina givare i år kan dela ut till svenska hjärnforskningsprojekt betyder mycket för att minska lidandet hos dem som är drabbade av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan.

– Under Hjärnfondens 20 år har hittills 660 forskningsprojekt fått stöd och en halv miljard kronor har delats ut. Jag kan inte nog understryka hur viktigt detta stöd är för allas vår framtid. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla våra givare. Men mer forskning behövs, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden.

En av de som har fått anslag från Hjärnfonden är forskaren Caroline Graff vid Karolinska Institutet. Hon forskar kring Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens. För att forskningen ska kunna leda till en behandling som förebygger eller bromsar demenssjukdomarna behövs omfattande forskning och internationella samarbeten enlig Caroline Graff.

– Vi har valt att utgå ifrån patienter och familjer med ärftliga former av demenssjukdom vilket är ett kraftfullt sätt att studera sjukdomsförloppet och därmed utveckla förebyggande och bromsande mediciner. Vidare har vi etablerat starka samarbeten med forskare från Europa och Nordamerika för att snabbare kunna uppnå våra mål att finna bot och lindring mot Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens. Ingen kan säga när sådan behandling finns att tillgå men alla kan förstå att strävan dit måste intensifieras om vi inom överskådlig framtid ska göra betydande genombrott i forskningen, säger Caroline Graff.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av 23 av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Samtliga av alla landets sex medicinska fakulteter finns representerade. Vetenskapliga nämndens expertis är en garanti för att de projekt som stöds av Hjärnfonden är de allra främsta inom sitt område.

Forskningsanslag
Antal ansökningar 2014: 199 stycken
Antal beviljade 2014: 52 stycken varav 11 stycken är tvååriga anslag som har beviljats år 2013

Fördelning av Hjärnfondens anslag
Karolinska Institutet: 22 anslag
Lunds universitet: 4 anslag
Uppsala universitet: 6 anslag
Göteborgs universitet: 4 anslag
Linköpings universitet: 4 anslag
Umeås universitet: 1 anslag

Hjärnfonden stöder forskningen på två olika sätt:
1) Ett- och tvååriga forskningsanslag om 500 000 kronor per år till etablerade forskargrupper vid de svenska medicinska neurofakulteterna.
2) Postdoktorala stipendier, d.v.s. ettåriga stipendier som riktar sig till nyligen disputerade forskare inom neuroområdet. Stipendierna skapar förutsättningar för fortsatt forskning antigen i Sverige eller utomlands. Stipendiesumman är 280 000 kronor.

Forskningsprojekt som i år fått anslag från Hjärnfonden

Namn                                              Universitet                                   Område

Christian Benedict                     Uppsala universitet                  Sömn
Gonçalo Castelo Branco           Karolinska Institutet                 MS och annan neuroinflammation
Anna Lindstrand                        Karolinska Institutet                 Nervsystemets utveckling
Elisabet Jerlhag Holm               Göteborgs universitet              Beroende
Carina Mallard                           Göteborgs universitet              Barnhjärnan
Martin Hallbeck                          Linköpings universitet             Alzheimers sjukdom och övrig demens
Robert Fredriksson                    Uppsala universitet                 Nervcellers funktion
Christian Görtiz                          Karolinska Institutet                Ryggmärgsskada
Paolo Medini                              Umeå universitet                    Stroke
Mikael Landen                           Karolinska Institutet                Bipolär sjukdom
Konstantinos Meletis                 Karolinska Institutet                Beroende
Hans Forssberg                         Karolinska Institutet                Barnhjärnan
Ulrika Ådén                                Karolinska Institutet                Barnhjärnan
Urban Lendahl                           Karolinska Institutet                Stroke
Pia Steensland                          Karolinska Institutet                Beroende
David Engblom                          Linköpings universitet             Beroende
Mats Fredrikson                        Uppsala universitet                  Ångest/tvångssyndrom
Anders Blomqvist                      Linköpings universitet              Hjärnans blodkärl, blodhjärnbarriären
Åsa Mackenzie                          Uppsala universitet                  Beroende
Lars Lannfelt                              Uppsala universitet                 Alzheimers sjukdom och övrig demens
Marja-Liisa Dahl                         Karolinska Institutet                 ADHD
Maja Jagodic                              Karolinska Institutet                 MS och annan neuroinflammation
Klas Blomgren                            Karolinska Institutet                 Barnhjärnan
Georg Kuhn                                Göteborgs universitet              Rehabilitering
Caroline Graff                             Karolinska Institutet                 Alzheimers sjukdom och övrig demens
Gunnar Gouras                           Lunds universitet                     Alzheimers sjukdom och övrig demens
Agneta Nordberg                        Karolinska Institutet                 Alzheimers sjukdom och övrig demens
Germund Hesslow                      Lunds universitet                     Neuronala nätverk
Jan Hillert                                    Karolinska Institutet                 MS och annan neuroinflammation
Per Uhlén                                    Karolinska Institutet                 Ryggmärgsskada
Sven Bölte                                   Karolinska Institutet                 Autismspektrumtillstånd inkl Asperger
Ole Kiehn                                    Karolinska Institutet                 Ryggmärgsskada
Tadeusz Wieloch                        Lunds universitet                     Stroke
Sophie Erhardt                            Karolinska Institutet                 Schizofreni
Kent Nilsson                                Uppsala universitet                  Beroende
Bo Söderpalm                              Göteborgs universitet              Beroende
Oskar Hansson                            Lunds universitet                     Alzheimers sjukdom och övrig demens
Fredrik Elinder                             Linköpings universitet              Epilepsi hos barn
Alfredo Gimenez-Cassina            Karolinska Institutet                 Epilepsi
Marie Carlén                                Karolinska Institutet                 Schizofreni
Torgny Svensson                         Karolinska Institutet                 Beroende

Forskare som har fått tvåårigt anslag (anslaget fick de 2013)

Namn                                              Universitet                                   Område

Peter M Andersen                       Umeå universitet                       ALS
Ernest Arenas                              Karolinska Institutet                Parkinsons sjukdom
Kaj Blennow                                 Göteborgs universitet             Alzheimers sjukdom
Bertrand Joseph                           Karolinska Institutet               Neurotoxicitet
Juha Kere                                      Karolinska Institutet              Dyslexi
Klas Kullander                              Uppsala universitet                Beroende
Leao Richardson                         Uppsala universitet                 Schizofreni
Milos Pekny                                 Göteborgs universitet             Stroke
Martin Schalling                          Karolinska Institutet                 Anorexi
Helgi Schiöth                                Uppsala universitet                Beroende
Tomas Olsson                              Karolinska Institutet               MS och annan neuroinflammation

Om Hjärnfonden:
Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen hos allmänheten om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. I år fyller Hjärnfonden 20 år.
www.hjarnfonden.se    Följ oss på Facebook    Följ oss på Twitter

Kontakt
Arna Sunje, pressansvarig Hjärnfonden,
arna.sunje@hjarnfonden.se, 0767-86 07 60
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden,
gunilla.steinwall@hjarnfonden.se, 0708-33 44 71


Taggar:

Media

Media

Citat

Vi har valt att utgå ifrån patienter och familjer med ärftliga former av demenssjukdom vilket är ett kraftfullt sätt att studera sjukdomsförloppet och därmed utveckla förebyggande och bromsande mediciner.
Caroline Graff, forskare