HKScan i Sverige ska minska sin klimatpåverkan med -95 procent till 2030

Hittills har HKScan i Sverige minskat sin klimatpåverkan med -72 procent jämfört med 2003 då företaget satte sitt första klimatmål.  Nu tuffar företaget till sina mål betydligt för att minska sina klimatutsläpp och strävar efter att minska sin påverkan med hela -95 procent till 2030. I HKScan klimatmål för Sverige ingår utsläpp från företagets produktionsanläggningar, personalens tjänsteresor och djurtransporter.

-       För att lyckas med vår målsättning måste alla i företaget ta ansvar och jobba med sin klimatpåverkan. Vi har inom företaget sedan start satt tydliga klimatmål för verksamheten. Mål som vi sedan följer upp årligen, berättar Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden.

Varje år redovisar HKScan Sweden sina klimatförbättringar i Hagainitiativets klimatrapport.

-       Det är viktigt för oss att sätta tydliga och tuffa mål för att hela tiden visa att vi tar klimatfrågan på allvar. Jag är fullt övertygad att vi kommer nå målet på -95 procent till 2030. Vi har redan nu en rad förbättringsåtgärden på gång, avslöjar Annelie Lundell.

För att minska klimatpåverkan ytterligare har HKScan kartlagt hela sin verksamhet för att identifiera var de största källorna till klimatpåverkan är. Utifrån kartläggningen har företaget sedan satt olika åtgärdsplaner. Där det inte finns klara lösningar idag samarbetar HKScan med externa experter för att hitta smarta klimatförbättringar.

-       Det finns många åtgärder för att hela tiden bli lite bättre. En förändring är att fortsätta fokusera på våra transporter vad gäller allt från gods till djur och tjänstebilar. En annan klimatförbättring är att vi ska byta ut alla dieseldrivna truckar på våra anläggningar till eldrivna, efterhand som våra leasingavtal löper ut. En tredje åtgärd är att vi i Halmstad byter vi till miljöfilter för att rena utsläpp från våra skåp där vi röker olika produkter. Detta gör att vi helt kan ta bort användning av naturgas på anläggningen, säger Annelie Lundell.

Redan idag använder HKScan enbart grön el vid produktion av alla sina produkter i Sverige. Nu tar företaget ett steg längre och tittar även på hur de ska fortsätta skapa egna gröna energikällor på sina anläggningar.

-       Vi tittar, tillsammans med externa experter, på olika lösningar att utveckla egna gröna energikällor på våra anläggningar. Vi vill på lång sikt skapa våra egna cirkulära kretslopp för energianvändning och energiproduktion på våra olika platser, förklarar Annelie Lundell. 

För mer information kontakta:
Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden, tfn: 070-379 55 26
Sara Hoff, kommunikationsdirektör HKScan Sweden, tfn: 070-548 41 78
HKScan mediejour, tfn: 08-725 85 10

Välkommen till Framtidenskött.se! Kött är så mycket mera än god mat. När du väljer dina råvaror kan de även påverka positivt i ett större perspektiv än du anar. På bloggen Framtidens kött kan du, tillsammans olika experter diskutera hur en svensk köttproduktion kan utvecklas för att ge så många mervärden som möjligt i framtiden. Tillsammans lyfter vi blicken framåt och påvisa potentialer för allt det arbete som görs och den positiva utveckling som är på gång. Rätt kött väljs med omsorg för samhälle, miljö, djur och människor.

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi säljer, marknadsför och producerar ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fågel- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken såsom Pärsons och Scan. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2015 var omsättningen cirka 1,9 miljarder euro och koncernen hade cirka 7 400 anställda varav 2 100 anställda i Sverige.  

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Hittills har HKScan i Sverige minskat sin klimatpåverkan med -72 procent jämfört med 2003 då företaget satte sitt första klimatmål. Nu tuffar företaget till sina mål betydligt för att minska sina klimatutsläpp och strävar efter att minska sin påverkan med hela -95 procent till 2030. I HKScan klimatmål för Sverige ingår utsläpp från företagets produktionsanläggningar, personalens tjänsteresor och djurtransporter.
Twittra det här

Citat

För att lyckas med vår målsättning måste alla i företaget ta ansvar och jobba med sin klimatpåverkan. Vi har inom företaget sedan start satt tydliga klimatmål för verksamheten. Mål som vi sedan följer upp årligen
Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden
Det är viktigt för oss att sätta tydliga och tuffa mål för att hela tiden visa att vi tar klimatfrågan på allvar. Jag är fullt övertygad att vi kommer nå målet på -95 procent till 2030. Vi har redan nu en rad förbättringsåtgärden på gång.
Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden
Det finns många åtgärder för att hela tiden bli lite bättre. En förändring är att fortsätta fokusera på våra transporter vad gäller allt från gods till djur och tjänstebilar. En annan klimatförbättring är att vi ska byta ut alla dieseldrivna truckar på våra anläggningar till eldrivna, efterhand som våra leasingavtal löper ut. En tredje åtgärd är att vi i Halmstad byter vi till miljöfilter för att rena utsläpp från våra skåp där vi röker olika produkter. Detta gör att vi helt kan ta bort användning av naturgas på anläggningen.
Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden
Vi tittar, tillsammans med externa experter, på olika lösningar att utveckla egna gröna energikällor på våra anläggningar. Vi vill på lång sikt skapa våra egna cirkulära kretslopp för energianvändning och energiproduktion på våra olika platser
Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden