Dela

Om oss

HKScan Sweden AB med dotterbolag svarar för HKScan-koncernens verksamhet inom marknadsområdet Sverige. HKScan Sweden förädlar och marknadsför ett brett sortiment gris-, nöt- och lammkött, charkvaror och färdigmat.HKScan Sweden hör till HKScan-koncernen sedan början av 2007. De viktigaste och mest kända varumärkena är Scan och Pärsons.https://www.hkscan.com/sv/sverige

Kontakt

 • Journalistkontakter: HKScan i Sverige
  08-7258510
  0771 510 510
 • Citat

  Vi känner stor ansvar vid rekryteringen av sommarpersonal. De flesta av de som börjar jobba hos oss som sommarersättare får sina första kontakter med företaget, och med arbetslivet. Då det dessutom är många av de som anställs som väljer att återkomma år för år, ca 45 procent, och en del av dem väljer även att stanna som ordinarie personal blir rekryteringen en viktig process för företaget
  Alexandra Berglund, VP HR HKScan Sweden
  Det är HR-generalisterna på respektive anläggning matchar att sommarjobben täcker upp för den ordinarie personalen, så de i sin tur ska kunna ta ut sin välförtjänta semester. Det är HR-generalisterna tillsammans med produktionsledarna som ser vilken typ av arbetsuppgifter som behöver ersättas med sommarjobbare. Produktionsledarna har den bästa insikten i vad olika arbetsuppgifter kräver
  Alexandra Berglund, VP HR HKScan Sweden
  Ja, det är tuff konkurrens om jobben och vi kan inte ta emot alla som söker. Det är alltid ledsamt att behöva tacka nej till duktiga kandidater. Det är samtidigt mycket glädjade att vår sommarpersonal väljer att återkomma år för år. De är väl förtrogna vad företaget står för, vad vi gör och ofta känner en stor lojalitet
  Alexandra Berglund, VP HR HKScan Sweden
  För att arbeta hos oss på HKScan genomgår sommarjobbarna först en ordentlig introduktion och en hygien- och kvalitetsutbildning. Därefter är de redo att börja sitt nya sommarjobb, naturligtvis med stöd av den personal som inte är på semester.
  Alexandra Berglund, VP HR HKScan Sweden
  Varken HKScan eller våra leverantörer använder antibiotika förebyggande eller för att gynna djurens tillväxt. Om våra kontrakterade djur får antibiotika sker det under noggrann övervakning: antibiotika används endast om det ordineras av en veterinär för att behandla sjuka djur.
  Annelie Lundell, hållbarhetsdirektör HKScan Sweden.
  För att lyckas med vår målsättning måste alla i företaget ta ansvar och jobba med sin klimatpåverkan. Vi har inom företaget sedan start satt tydliga klimatmål för verksamheten. Mål som vi sedan följer upp årligen
  Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden
  Det är viktigt för oss att sätta tydliga och tuffa mål för att hela tiden visa att vi tar klimatfrågan på allvar. Jag är fullt övertygad att vi kommer nå målet på -95 procent till 2030. Vi har redan nu en rad förbättringsåtgärden på gång.
  Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden
  Det finns många åtgärder för att hela tiden bli lite bättre. En förändring är att fortsätta fokusera på våra transporter vad gäller allt från gods till djur och tjänstebilar. En annan klimatförbättring är att vi ska byta ut alla dieseldrivna truckar på våra anläggningar till eldrivna, efterhand som våra leasingavtal löper ut. En tredje åtgärd är att vi i Halmstad byter vi till miljöfilter för att rena utsläpp från våra skåp där vi röker olika produkter. Detta gör att vi helt kan ta bort användning av naturgas på anläggningen.
  Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden
  Vi tittar, tillsammans med externa experter, på olika lösningar att utveckla egna gröna energikällor på våra anläggningar. Vi vill på lång sikt skapa våra egna cirkulära kretslopp för energianvändning och energiproduktion på våra olika platser
  Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden
  Hos mig går korna på grönbete så länge vädret tillåter. När det blir kallare får de istället egenodlad vall och spannmål som kombineras med drank som är en proteinrik restprodukt från sprittillverkning. När djuren får näringsriktigt foder blir de också friskare. Friska djur utan antibiotika har bättre foderomvandling, de släpper ut mindre metan när de smälter maten och växer bättre. Faktorer som tillsammans ger mer klimatsmarta djur
  Andreas Lidén, nötköttsproducent utanför Vara
  Christopher Malmqvist har i sitt arbete som ledare starkt bidragit till den positiva arbetsmiljöutvecklingen i Halmstad. Han har genom sin delaktighet, sitt egna ansvar, och idogt systematiskt arbete utifrån uppsatta processer lyckats skapa en positiv utveckling av företagets frisktal på platsen. Det är mycket glädjande att vi kan få gratulera Christopher till Arbetsmiljöstipendiet 2016!
  Alexandra Berglund, HR-direktör HKScan Sweden
  Det är mycket glädjande för mig att jag få denna utmärkelse, då arbetsmiljöfrågor alltid är centrala hos en bra arbetsgivare. Utmärkelsen är en bekräftelse på den tid och det engagemang som jag tillsammans med mina kollegor och vårt skyddsombud Henrik Santos lägger ner för en bättre arbetsmiljö. Vårt gemensamma samarbete på avdelningen, tillsammans med det långsiktiga arbetsmiljöarbetet med vårt skyddsombud, har varit avgörande för att vi kunnat nå så här långt på HKScan i Halmstad. Vi har en kontinuerlig öppen dialog om vad som behöver förbättras och är inte rädda för att testa nya lösningar när det behövs.
  Christopher Malmqvist, produktionsledare HKScan Sweden
  För oss är det viktigt att kunna erbjuda goda och smakfulla pålägg till alla. Nu breddar vi vårt sortiment och lanserar ett vegetariskt alternativ. Med det vill vi underlätta för konsumenter som vill kunna variera sitt pålägg på mackan.
  Malin Lindqvist, Product Manager Cold Cuts HKScan
  Vi är mycket nöjda med utgången av våra diskussioner med HKScan, säger Kent Andersson, ägare av Ello i Lammhult AB. Det ingångna avtalet säkrar att slakten blir kvar i Småland vilket är oerhört viktigt med tanke på arbetstillfällen och en fortsatt hög service till leverantörer kring återtagsmöjlighet av slaktkroppar. Kent förklarar vidare att uppgörelsen innebär i praktiken att Ello i Lammhult AB kommer att finnas kvar som ett eget bolag och dess charktillverkning fortsätter som tidigare.
  Kent Andersson, ägare av Ello i Lammhult AB
  -Vi ser ljust på framtiden för svenskt nötkött säger Torbjörn Lithell, inköpsdirektör på HKScan Sweden AB. Avtalet med Ello i Lammhult är bra för alla parter och inte minst för leverantörerna som kommer erbjudas möjligheten att ta del av HKScan Agris producenttjänster såsom livdjursförmedling, krediter för inköp av livdjur, internetservice och inbjudan till träffar och utbildningar. Vi vill vara en bra partner att växa med för den som går i tankar om att satsa eller utveckla sin nötköttsproduktion, förklarar Torbjörn.
  Torbjörn Lithell, inköpsdirektör på HKScan Sweden AB
  -Vi kommer att personligen informera våra djurtransportörer och leverantörer om affären. Det fina är att det som idag fungerar bra, med intransport av djur och leverantörernas kontaktpersoner, kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare.
  Kent Andersson, ägare av Ello i Lammhult AB
  För att lyckas måste alla i företaget ta ansvar och jobba med sin klimatpåverkan. Vi har inom företaget sedan start satt tydliga klimatmål för verksamheten. Mål som vi sedan följer upp årligen
  Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden
  Att HKScan kunnat minska sina klimatutsläpp med hela 72 procent sedan 2003 beror på en bred arbetsinsats och minskade utsläpp inom alla kategorier. Hälften av minskningen har uppnåtts genom att HKScan från och med 2015 köper till 100 procent ursprungsmärkt vattenkraftsel. Att växla produktionen till ”grön el” och bioånga har gjort att förbrukning av fossila bränslen för uppvärmning minskat radikalt
  Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden
  Under förra året bytte vi ut alla våra konsumentförpackningar till en klimatsmart förpackning med hög andel återvunnen PET. Förändringen innebär att koldioxidutsläppen för trågen halveras
  Annelie Lundell, kvalitets- och hållbarhetschef HKScan Sweden
  Avtalet med restaurang AG, som är utsedd till en av världens bästa köttkrogar, bekräftar att vårt svenska nötkött, med varumärket Scan, tillhör internationell världsklass
  Magnus Lindholm, General Manager på HKScan Sweden
  Varumärket Scan förknippas av många konsumenter med klassiska produkter såsom julskinka, köttbullar och smörgåsmat av hög svensk kvalitet. Vårt samarbete med Restaurang AG visar att HKScan genom kunskap och hantverkskunnande erbjuder så mycket mer, exempelvis svenskt nötkött av yttersta världsklass
  Magnus Lindholm, General Manager på HKScan Sweden
  Vi på AG är extremt stolta över vårt unika samarbete med HKScan. Tack vare HKScans engagemang och urval kan vi äntligen hålla en hög och jämn kvalitet på svenskt kött vilket tidigare varit en utmaning. Det här är bara början på vår gemensamma resa och målsättning att lyfta svenskt nötkött till nya oanade höjder.
  Johan Jureskog, kock och ägare av Restaurang AG
  Tack vare att kycklingen säljs fryst och har lång hållbarhet blir det möjligt för fler butiker att ha den i sitt sortiment. Nu kan även butiker med lite mindre omsättning på eko-kyckling erbjuda sina konsumenter ett bra ekologiskt alternativ.
  Matilda Hallehn, produktchef kyckling HKScan Sweden
  De ekologiska kycklingarna föds upp så naturligt som möjligt med betydligt större ytor än konventionellt uppfödda kycklingar. De lever dessutom dubbelt så länge och utevistelsen gör att kycklingarna kan röra sig och bete sig naturligt. Våra kycklingar får ekologiskt foder, som på sommaren blandas upp med gröna blad, maskrosor och annat som de själva finner i naturen.
  Matilda Hallehn, produktchef kyckling HKScan Sweden
  Som producent av Sveriges mest sålda pålägg vill vi kunna erbjuda smarta frukostlösningar för alla typ av hushåll - oavsett om man bor ensam eller har en stor familj. Genom att addera en miniförpackning till vårt sortiment kan alla typ av hushåll äta Tunna skivor alla veckor om året
  Carina Lauer
  Svenskarnas vanor av att slänga stora mängder mat i onödan har under flera år varit ett omdiskuterat ämne och det är ständigt aktuellt att hitta smarta lösningar. Genom att erbjuda ett mini-pack som alternativ till den vanliga förpackningen, kan vi möta olika hushålls behovsmängd av frukostpålägg samtidigt som vi skapar förutsättningar för ett minskat matsvinn
  Carina Lauer
  - Tidigare var den ånga vi köpt helt baserats på olja, men nu hoppas vi komma upp i 80-90 procent flisbaserad produktion. Garantierna från Tekniska Verken är att minst 50 procent av ångleveransen till vår anläggning baseras på biobränsle från växtriket såsom exempelvis flis, pellets och halm
  Carl Johan Ström teknisk chef hos HKScan Sweden i Linköping
  - Att växla till bioånga ger HKScan i Linköping även positiva ekonomiska fördelar, då vi kan undvika kommande framtida skattehöjningar på koldioxid
  Carl Johan Ström teknisk chef hos HKScan Sweden i Linköping
  - Vi är mycket nöjda med avtalet med Tekniska Verken i Linköping. Att gå över till bioånga är ett naturligt steg i vår strävan att använda förnyelsebar energi och göra företaget oberoende av fossila bränslen. HKScan har tidigare gjort liknande klimatinvesteringar i Kristianstad och Skara där vi övergått till fjärrvärme
  Annelie Lundell, kvalitets- och miljödirektör på HKScan Sweden
  Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare HKScan Agris leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100% svenskt kött året om.
  Torbjörn Lithell, Inköpsdirektör HKScan Sweden
  – Vi är mycket stolta över våra svenska djurtransportörer och vill genom utmärkelsen Årets djurtransportör lyfta fram den transportör som vi anser gjort en extra bra insats under året. Våra djurtransportörer är en mycket viktig länk mellan HKScan Agri och våra svenska leverantörer av nöt, lamm och gris. Det är tack vare detta goda samarbete som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100% svenskt kött året om
  Torbjörn Lithell, Inköpsdirektör HKScan Agri
  Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare HKScan Agris leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100% svenskt kött året om.
  Torbjörn Lithell, Inköpsdirektör HKScan Sweden
  – Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare HKScan Agris leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100% svenskt kött året om
  Torbjörn Lithell, Inköpsdirektör HKScan Sweden
  Vi tror på lokal svensk köttproduktion i Dalarna och områdena runtomkring. Genom att köpa Bertil Erikssons slakteri och samla nötslakten i Ickholmen samtidigt som vi redan ökat grisslakten för HKScans räkning tryggar vi fortsatt lokal slakt i regionen och utvecklar vårt köttföretag som stark aktör i mellan-Sverige. Detta är positivt för den långsiktiga produktionsutvecklingen i regionen
  Patrik Andersson, vd i Siljans Chark
  Det är viktigt för oss köttsproducenter att det finns ett stark och långsiktigt slakteri i regionen för att trygga avsättningen och ha en bas för att utveckla köttproduktionen. Därför är denna satsning från Siljans viktig inte bara för företaget och oss leverantörer utan också för hela jordbrukssektorn i regionen
  Jan Forssell, ordförande för Sveriges Nötköttsproducenter och styrelseledamot i Siljans Chark
  Försäljningen av Bertil Erikssons slakteri är en del av att effektivisera HKScans operativa verksamhet till fyra produktionscentrum; griskött i Kristianstad, smörgåsmat i Halmstad, nöt- och lammkött i Linköping och färsproduktion i Skara. Genom försäljningen av Bertil Erikssons slakteri säkerställer HKScan att det finns kvar en stark lokal aktör i Mellansverige vilket jag tror är gynnsamt för både lokala leverantörer och konsumenter. Samtidigt förbättrar vi vår industriella struktur och effektivitet
  Göran Holm, EVP, HKScans Consumer Business i Skandinavien
  Idén fick vi i höstas på kanelbullens dag, vi kände att det behövdes en dag för Sveriges kanske mest kulförklarade korv. Trots 60 år på nacken är den fortfarande populär och vi märker att unga människor har upptäckt pilsnerkorven, inte minst i sociala medier.
  Janne Nordlund Othén PR & Communications manager
  Vi hoppas att så många som möjligt vill fira denna nya och förhoppningsvis långlivade högtidsdag. Bästa sättet att fira är nog genom att äta pilsnerkorv tillsammans med sina vänner. Vi kommer att fira dagen i Almedalen där vi bjuder på pilsnerkorv i papper, som man gjorde förr i tiden.
  Janne Nordlund Othén PR & Communications manager
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera