Dela

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Kontakt

 • Höganäs
  Bruksgatan 35 263 83 HÖGANÄS
  +46(0)42-33 80 00
  +46(0)42-33 83 60
  http://www.hoganas.com
 • Citat

  Vi är stolta över godkännandet av Cleanit LC eftersom EPA är en globalt respekterad myndighet som ställer mycket höga godkännandekrav. Erkännandet ökar möjligheten för Höganäs att sprida tekniken till andra städer där det ställs krav på innovativa lösningar för att förse invånarna med rent dricksvatten.
  Avinash Gore, chef för Höganäs affärsområde Environmental
  Det övre gränsvärdet för föroreningar är 50 ppb enligt nuvarande föreskrifter, och vi uppnådde konstant en nivå på 0 ppb. Vår framtidssäkra teknik kan uppfylla alla tänkbara standarder under de kommande 20 till 50 åren, och vi siktar nu på att gå vidare med den pågående etableringen av kommersiella anläggningar och installationer för att uppnå ett ovillkorligt godkännande.
  Avinash Gore, chef för Höganäs affärsområde Environmental
   Det är med stor glädje vi välkomnar Magnus Eriksson till Höganäs. Magnus har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta i internationella koncerner och tung industri. Med tanke på den expansionsfas Höganäs befinner sig i är denna bakgrund helt rätt.
  Fredrik Emilson, VD Höganäs AB
   Magnus blir med sin passion för ledarskapsfrågor och affärsutveckling ett värdefullt tillskott i Höganäs ledning.
  Fredrik Emilson, VD Höganäs AB
  Den senaste utbyggnaden innebär att ytterligare restvärme från Höganäs AB, motsvarande effektbehovet för 110 villor, nu kan återanvändas i fjärrvärmenätet
  Anders Nilsson
  Anläggningen har kapacitet att minska Höganäs koldioxidutsläpp med 10 000 ton per år. Men i ett första skede är avsikten att demonstrera hur det nya bränslet fungerar vid värmebehandling av stål. Dessutom är syftet är att sprida tekniken så att hela branschen kan fasa ut fossila bränslen.
  Magnus Pettersson som är projektledare på Höganäs AB.
  Höganäs har redan ett antal framgångsrika metallpulver inom AM och vi ser ytterligare möjligheter att växa snabbt inom både AM och MIM, inte minst genom med våra nyligen genomförda förvärv av Metasphere Technology och H.C. Starck Surface Technology and Ceramic Powders.
  Fredrik Emilsson, VD Höganäs AB
  I och med denna nya satsning inom Höganäs, blir vi en stark global leverantör av produkter och tjänster inom AM och MIM på en internationellt snabbt växande marknad.
  Kennet Almkvist
  STC är ett strategiskt viktigt förvärv i vårt arbete för att växa inom fler områden än traditionell pulvermetallurgi.
  Fredrik Emilson, VD Höganäskoncernen
  Med STC får Höganäs tillgång till nya marknader och produktgrupper inom premiumsegmentet för ytbeläggning och additiv tillverkning. Förvärvet innebär att vi startar uppbyggnaden av ett andra starkt ben i Höganäs verksamhet, vid sidan av metallpulver för pressade komponenter.
  Fredrik Emilson, VD Höganäskoncernen
  Med det här förvärvet vill Höganäs säkra Alviers fortsatta utveckling som en framgångsrik verktygstillverkare. De ska erbjuda support i världsklass till både PM- och industrikunder och ta fram nya innovationer inom såväl mekaniska som elektromagnetiska fordonsapplikationer.
  Fredrik Emilson, VD Höganäs
  Vi ser en stor potential i Alviers erbjudande genom att utnyttja optimala kombinationer av pulver och verktyg i kompakteringsprocessen. Alvier kommer också att vara avgörande för vårt arbete med att tillämpa ny digital teknik i framtida process- och materiallösningar. Höganäs kommer att stödja Alviers utveckling och globala ambitioner så att företaget förblir en stark och oberoende spelare.
  Fredrik Emilson, VD Höganäs
  Vi på Alvier är mycket nöjda med att kunna fortsätta arbeta med en stark och pålitlig ägare I bakgrunden. Vårt företag har optimala förutsättningar för vidare utveckling i den spännande värld som kallas pulvermetallurgi.
  Peter Rauch, VD Alvier
  STC är ett spännande företag med attraktiv tillväxtpotential som strategiskt passar Höganäs mycket väl. STC:s breda produktportfölj och starka varumärken kommer att bredda vår existerande portfölj och ge oss betydande produktutvecklingsförmåga och kunskap. Förvärvet av STC ger oss också möjligheten att leverera till nya kundsegment inom flygindustrin. STC kompletterar oss dessutom geografiskt genom sin starka Europeiska närvaro, då vi redan har en stark sådan i Asien och i Amerika. Vi ser fram emot att välkomna våra nya kollegor till Höganäs och att arbeta tillsammans mot våra mål, samtidigt som vi förstärker vår position som världsledande tillverkare av metallpulver
  Fredrik Emilson, VD Höganäs AB
  Detta är en unik process och anläggningen i Luleå är i toppskick. Vi är mycket glada att få införliva både kunnandet och tekniken i Höganäs AB.
  Fredrik Emilson
  När vi har skalat upp till industriell produktionsnivå kommer vi att gå ut på marknaden med ett brett spektrum av produkter, företrädesvis inom additiv tillverkning, där det finns ett stort behov av innovativa material.
  Fredrik Emilson
  För Höganäs är det en del av vår långsiktiga strategi att ställa om från fossila bränslen till för-nyelse¬bar energi. För att lyckas måste vi engagera oss, satsa resurser och ta ledningen i att utforska nya möjligheter.
  Nicklas Lång, hållbarhetsdirektör på Höganäs.
  Vi är mycket glada att kunna uppföra WoodRoll® i industriell skala tillsammans med Höganäs AB och ser fram emot att kunna verifiera de goda resultat som tidigare tester har visat på. Anläggningen i Höganäs blir en milstolpe för vårt företag och en plattform för att erbjuda WoodRoll® som en lösning i den nödvändiga omställningen från fossil till förnybar energi, inte bara inom industrin utan i en rad olika segment.
  Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy
  Vattenbrist är en allvarlig utmaning i världen. Med Cleanit® och vårt affärsområde Environmental kan erbjuda lösningar som bidrar till ett bättre samhälle.
  Fredrik Emilson, VD Höganäs
  Detta är den första kommersialiseringen av vår banbrytande och disruptiv teknik, Cleanit® EC, i Brasilien. Nu kan vi visa upp vår gröna lösning, definiera dess fördelar inom CAPEX-OPEX, demonstrera hur lätt det är att sköta systemet och bevisa våra möjligheter att leverera skräddarsydda lösningar
  Avinash Gore, chef för Höganäs affärsområde Environmental
  – Vi är positiva till Industriklivet, som regeringen lanserat. Det är viktigt att basindustrin bidrar till att Sverige kan minska sina klimatutsläpp, men samtidigt behöver vi diskutera hur industrin kan beredas konkurrenskraftiga förutsättningar för fortsatt utveckling på hemmaplan.
  VD Höganäs AB, Melker Jernberg:
  Med Fredrik Emilson får Höganäs en VD med bred kunskap om bolagets kundbas, produkter och organisation. Han har en dokumenterad förmåga att leverera god tillväxt och goda resultat och är en stark ledare.
  Staffan Bohman, styrelseordförande Höganäs
  – Detta är ett viktigt och banbrytande steg på vår väg mot att använda förnyelsebara energikällor i vår produktion. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle, och det innebär bland annat att vi minimerar våra koldioxidutsläpp. För att lyckas med det krävs innovativa lösningar, som testas i verklig produktion.
  Melker Jernberg, VD för Höganäs AB
  Genom samarbetet med HEM kommer vi att bidra till fjärrvärmenätet i Halmstad med värme motsvarande årsbehovet för 2 500 villor. Detta är ett hållbart sätt att återanvända den värme vi själva inte kan ta hand om.
  Melker Jernberg, VD och koncernchef för Höganäs AB
  Helt i linje med Höganäs vision kommer Digital Metal att stärka metallpulvermarknaden eftersom det förväntas bli en viktig teknik för komponent- och systemtillverkning. Digital Metal kommer att tillföra stort värde för kunder som kräver ständigt bättre prestanda, minimal utvecklingstid och kundanpassade komponenter i stor skala. Genom den här affären förvärvar Höganäs den bästa tillgängliga teknologin inom området.
  Alrik Danielson, VD och koncernchef för Höganäs