Hogia PA förenklar redovisningen av sjukfrånvaro

Hogia PA förenklar redovisningen av sjukfrånvaro Hogia PA gör det enkelt för arbetsgivarna och anpassar sina löneprogram helt efter den regeringsproposition som ligger till grund för beslutet om arbetsgivarens skyldighet att i årsredovisningen redovisa anställdas sjukfrånvaro. Förändringen i Årsredovisningslagen (ÅRL) träder i kraft den 1 juli i år men redan i månadsskiftet maj/juni ska Hogia PA: s löneprogram finnas i nya, anpassade versioner. Den 1 juli 2003 träder de nya lagreglerna (prop 2002/03:6) om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i kraft. Lagen gäller alla arbetsgivare med fler än 10 anställda. Uppgift ska lämnas om den totala sjukfrånvaron, sjukfrånvaron hos kvinnor respektive män samt hos anställda i åldersintervallen 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre. Därutöver ska även den andel av sjukfrånvaron som avser sjukfrånvaro som varat i 60 dagar eller mer anges. Dessa regler gör den nya lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaro krånglig att hantera manuellt. I Hogia PA: s löneprogram tillförs därför en nyutvecklad ÅRL-rapport som redovisar de uppgifter som behövs för årsredovisningen till Patent- och Registreringsverket. Underlaget hämtas från löneprogrammens historik och eventuella arbetsscheman. De löneprogram som berörs är WindowsLön Plus, HogiaLön och HogiaLön Plus. Syftet med den nya redovisningen är att synliggöra sjukfrånvaron samt att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att minska densamma. För ytterligare information om Hogia PA och de nya versionerna, kontakta Christer Lindberg, VD Hogia PA, på telefon 0303-666 07 eller via e-post christer.lindberg@hogia.se. Hogia PA är ett av flera affärsområden i Hogia-gruppen. I affärsområdet ingår ett flertal bolag där vart och ett är specialister inom sitt område med inriktning på kompetensutveckling och löne- och personaladministration. Hogia PA är idag marknadsledande leverantör av löneprogram till små och medelstora företag. Cirka 830 000 löner betalas varje månad ut med ett Hogia-program. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Hogiagruppen består av ett 30-tal företag verksamma inom något eller några av områdena programvaror, datakommunikation och utbildning. Hk finns i Stenungsund som de flesta av bolagen. Övriga bolag finns i Göteborg, Stockholm, Örebro, Norge & Finland.

Dokument & länkar